Kết nối với chúng tôi

Công nghệ

Một tiểu hành tinh có kích thước bằng bốn tháp Eiffel sẽ tiếp cận Trái đất

Một tiểu hành tinh lớn có tên 138971 (2001 CB21), có kích thước gấp 4 lần tháp Eiffel, đang tiến đến gần Trái đất, theo Roscosmos viết trên kênh Telegram của mình.

Thiên thể có kích thước khoảng 1,3 km sẽ đi qua ở khoảng cách tối thiểu so với quỹ đạo Trái đất vào ngày 4/3. Mặc dù các chuyên gia phân loại vật thể này là “có khả năng nguy hiểm”, theo dự báo, nó không va chạm với Trái đất, vì sẽ bay ở khoảng cách hơn 4 triệu km, lớn hơn mười lần so với khoảng cách tới mặt trăng.

Đầu tháng 2/2022, NASA nói về sự tiếp cận của một tiểu hành tinh lớn khác, bay đến gần vào ngày 8/2 ở khoảng cách 5 triệu km, và đường kính của nó là 150 mét. Các nhà khoa học cũng loại trừ khả năng va chạm của nó với Trái đất.

Hà Thu

Xem thêm Công nghệ