Kết nối với chúng tôi

Thể thao

Thường trực Tiểu ban Thông tin – Truyền thông báo cáo kết quả triển khai công tác

Tại phiên làm việc sáng 30/9/2021 tại Hà Nội, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Lê Thị Hoàng Yến đã nghe Thường trực Tiểu ban Thông tin – Truyền thông báo cáo kết quả triển khai các nhiệm vụ được giao, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện cũng như kế hoạch sẽ triển khai trong thời gian tới.

Căn cứ nhiệm vụ được Ban tổ chức giao, Tiểu ban Thông tin – Truyền thông đã phối hợp với các Tiểu ban thuộc Ban tổ chức Đại hội, các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai xây dựng và bàn hành các văn bản phục vụ hoạt động của Tiểu ban; Xây dựng và trình Ban tổ chức Đại hội ban hành các văn bản phân công đơn vị thường trực, đơn vị triển khai công tác CNTT, tuyên truyền, truyền hình SEA Games 31.

Ngoài ra, Tiểu ban còn hoàn thành việc xây dựng báo cáo phân tách nhiệm vụ giữa trung ương và địa phương và văn bản hướng dẫn địa phương triển khai công tác thông tin truyền thông. Đây đều là những căn cứ quan trọng để địa phương có thể chủ động thực hiện các nhiệm vụ của mình.

Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Nguyễn Thạch Hưng báo cáo tại buổi làm việc

Hoàn thành việc tổ chức thiết kế Logo, mascot, khẩu hiệu, pictogram các môn thi đấu của Đại hội, phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành việc tổ chức chương trình “khởi động cùng SEA Games 31”. Sự kiện tổ chức được đánh giá là thành công, góp phần quảng bá SEA Games 31 đến với người dân thủ đô và trên khắp cả nước.

Tiểu ban cũng đã hoàn thành về mặt kỹ thuật thiết kế bộ nhận diện SEA Games 31 theo chỉ đạo của Ban tổ chức, hiện Tiểu ban đang trình lãnh đạo Ban tổ chức phê duyệt hồ sơ, thủ tục pháp lý liên quan để sớm đưa vào sử dụng chính thức. Bên cạnh đó, Tiểu ban cũng đã hoàn thành về mặt kỹ thuật việc xây dựng Trang tin điện tử của SEA Games 31 trình Ban tổ chức xem xét, quyết định. Đồng thời Tiểu ban đang tiến hành xây dựng Fanpage chính thức của Đại hội.

Trong quá trình triển khai các nhiệm vụ được giao, Tiểu ban cũng thấy rõ một số khó khăn, vướng mắc như một số hạng mục công việc, các dự án CNTT cần phải triển khai sớm do thủ tục pháp lý tương đối phức tạp và các hạng mục công việc cần nhiều thời gian để triển khai.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Lê Thị Hoàng Yến chủ trì buổi làm việc

Trong thời gian tới, Tiểu ban xác định chủ trì, phối hợp với các Tiểu ban chuyên môn thuộc Ban tổ chức Đại hội, Ban tổ chức các địa phương và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tổng thể về công tác tuyên truyền, quáng bá cho Đại hội. Tổ chức tuyên truyền, quảng bá thông qua các khẩu hiệu, băng rôn, pa nô, áp phích tại các địa điểm tổ chức Đại hội. Phối hợp, hướng dẫn các Ban tổ chức địa phương trong việc tuyên truyền, cổ động trực quan tại các địa điểm thi đấu của địa phương.  

Tổ chức tuyên truyền quảng bá thông qua các ấn phẩm chính thức của Đại hội. Xây dựng và tổ chức hoạt động của Trung tâm báo chí chính của Đại hội và Trung tâm báo chí phụ tại các địa điểm thi đấu. Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Lễ rước đuốc và các hội nghị truyền thông. Triển khai các nội dung công việc liên quan tới truyền hình và CNTT phục vụ Đại hội.

Đánh giá cao những nỗ lực của toàn thể thành viên Tiểu ban Thông tin – Truyền thông trong suốt thời gian qua, Phó Tổng cục trưởng Lê Thị Hoàng Yến đề nghị mỗi thành viên của Tiểu ban cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, chủ động, linh hoạt nhằm hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Phó Tổng cục trưởng Lê Thị Hoàng Yến nhấn mạnh những công việc cần phải triển khai trong thời gian tới là khảo sát một số địa điểm tại Hà Nội và các địa phương đăng cai, khảo sát địa điểm dự kiến đặt Trung tâm báo chí của Đại hội sao cho thuận tiện nhất.

Đối với công tác khảo sát, Phó Tổng cục trưởng Lê Thị Hoàng Yến lưu ý cần lồng ghép nhiều nhiệm vụ sẽ triển khai trong một chuyến khảo sát nhằm tiết kiệm thời gian và đạt hiệu quả công việc cao nhất. Đối với công tác chuẩn bị cho Lễ rước đuốc, Phó Tổng cục trưởng Lê Thị Hoàng Yến cũng yêu cầu các thành viên Tiểu ban cần lên phương án trực tiếp và trực tuyến nhằm chủ động ứng phó với tình hình thực tế vào thời điểm diễn ra hoạt động này.

Theo: tdtt.gov.vn

Xem thêm Thể thao