Kết nối với chúng tôi

Công nghệ

“Giấc mơ bất tử” sẽ thành hiện thực nhờ trái tim nhân tạo?

Với sự ra đời của trái tim nhân tạo, nhiều người đã có được một cuộc sống mới vốn từng chỉ tồn tại trong suy nghĩ...