Kết nối với chúng tôi

Nghệ thuật

HỌA SĨ DOÃN SƠN – NGƯỜI KỂ CHUYỆN BẰNG TRANH

Họa sỹ Nguyễn Doãn Sơn quê ở huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, tốt nghiệp Thạc sĩ Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp khoa Hoành...