Kết nối với chúng tôi

Thể thao

Công bố chi tiết nội dung và địa điểm thi đấu tại SEA Games 31

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa thông qua danh mục môn thể thao, nội dung và địa điểm thi đấu trong chương trình Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, SEA Games 31 năm 2021 tại Việt Nam.

Danh mục môn thể thao, nội dung và địa điểm thi đấu trong chương trình Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, SEAGames 31 năm 2021 tại Việt Nam vừa được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông Nguyễn Ngọc Thiện thông qua.

Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, Giám đốc Trung tâm Điều hành SEA Games 31, Trưởng Tiểu ban Chuyên môn kỹ thuật thể thao và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Phong Trần

Xem thêm Thể thao