Kết nối với chúng tôi

Thời sự Thể thao

Bộ VHTTDL yêu cầu các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm Chỉ thị về giãn cách của TP Hà Nội

Ngày 24/7, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy đã ký ban hành công văn gửi Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc/trực thuộc Bộ về việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 17/CT-UBND của UBND TP. Hà Nội.

Công văn nêu rõ, triển khai Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của UBND TP. Hà Nội về giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng, chống dịch Covid-19 và ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, Bộ VHTTDL yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc/trực thuộc Bộ trên địa bàn TP. Hà Nội thực hiện nghiêm Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của UBND TP. Hà Nội về giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng, chống dịch Covid-19.

“Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà; phân công lãnh đạo, công chức trực cơ quan để xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cấp thiết khác theo yêu cầu” – Bộ VHTTDL yêu cầu.

TP Hà Nội trong ngày đầu giãn cách xã hội theo Chỉ thị 17 ngày 23/7/2021.

Lãnh đạo Bộ VHTTDL cũng yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như: mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, khám chữa bệnh, tiêm chủng và các trường hợp khẩn cấp khác; đi công tác công vụ, làm việc tại cơ quan, công sở theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị; gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về việc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch và các hành vi vi phạm pháp luật khác trong quá trình thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội và phòng, chống dịch bệnh.

Hà Thu

Xem thêm Thời sự Thể thao