Kết nối với chúng tôi

Công nghệ và Thể thao

Facebook cho phép các chính trị gia vi phạm quy tắc mạng xã hội

Các nhà lãnh đạo của Facebook đã can thiệp vào công việc của mạng xã hội cùng tên để trao đặc quyền cho các chính khách khi công bố các bài viết, từ đó vi phạm các quy tắc riêng của họ. Điều này được Financial Times đưa tin với tham chiếu đến cuộc điều tra của The Facebook Papers, dựa trên lời khai của nhân viên cũ của công ty Frances Haugen.

Theo ấn phẩm, ban quản lý của công ty đã can thiệp vào hoạt động của mạng xã hội để cho phép các chính trị gia và những người nổi tiếng Mỹ đăng bất kỳ bài đăng nào mà không bị hạn chế. Ví dụ, họ được đưa vào cái gọi là danh sách trắng của Facebook, khiến người dùng có thể bỏ qua một số quy tắc của mạng xã hội, cũng như tránh kiểm duyệt các bài đăng.

Ấn phẩm lưu ý rằng người sáng lập Facebook, Mark Zuckerberg, cũng có liên quan trực tiếp đến việc vi phạm quy tắc của công ty.

Các tài liệu “hồ sơ” lưu ý rằng ban lãnh đạo của công ty trong một số trường hợp đã đưa ra quyết định cuối cùng về việc bài đăng của người dùng cụ thể có vi phạm các quy tắc của mạng xã hội hay tìm cách hủy bỏ quyết định đã đưa ra trước đó để xóa các tút có vấn đề.

Các đề xuất sắp tới từ các nhân viên Facebook về việc cần thiết phải bảo vệ người điều hành khỏi áp lực quản lý và thành lập một ủy ban giám sát nội bộ độc lập cho đến nay vẫn bị bỏ qua.

Tuấn Thành

Xem thêm Công nghệ và Thể thao