Kết nối với chúng tôi

Thời sự Thể thao

Hà Nội: Chính quyền sẽ xác nhận giấy đi đường, yêu cầu người đi đường xuất trình thêm lịch trực, lịch làm việc

UBND xã, phường, thị trấn có trách nhiệm cấp giấy đi đường, kiểm tra chặt chẽ giấy đi đường ở các chốt kiểm dịch.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký văn bản nhằm siết chặt việc cấp và sử dụng giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội phòng, chống Covid-19. Nội dung của văn bản nhằm khắc phục tình trạng cấp và sử dụng giấy đi đường không đúng đối tượng, không đúng mục đích.

Mẫu đi đường ban hành ngày 29/7, người đi đường phải kèm theo căn cước công dân hoặc chứng minh thư nhân dân, lịch trực, lịch làm việc và văn bản phân công nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

UBND thành phố cũng yêu cầu tất cả các cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể trên địa bàn thực hiện nghiêm chỉ thị số 17 và Công điện 19 của Chủ tịch UBND thành phố. Bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm tại nhà. Chỉ những người có việc thực sự cần thiết như trực cơ quan, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cấp bách khác.

Đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, đoàn thể thuộc TP: Người đứng đầu có trách nhiệm quản lý chặt chẽ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cam kết về việc đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch.

Đồng thời, chịu trách nhiệm về việc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động gây lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch. Không lập kế hoạch hoạt động, phân công công tác, cấp giấy đi đường không đúng đối tượng và sử dụng sai mục đích.

UBND TP giao Công an, UBND quận, huyện, thị xã siết chặt công tác kiểm tra, giám sát tại các chất kiểm soát. Các lực lượng Tổ tự quản, Tổ Covid cộng đồng tăng cường công tác kiểm tra Giấy đi đường tại các chất kiểm soát đảm bảo đúng mục đích, đúng đối tượng.

Kiểm soát, giám sát việc sử dụng giấy đi đường có điểm đến trên địa bàn mình quản lý để phát hiện, nhắc nhở hoặc kiến nghị xử lý các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa tổ chức thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND TP về bố trí lịch làm việc, sản xuất, kinh doanh trong thời gian giãn cách.

Các chốt kiểm tra, khi phát hiện các trường hợp sử dụng giấy đi đường không đúng mục đích, thông tin đến Công an xã, phường, thị trấn nơi có đơn vị, tổ chức cấp Giấy đi đường để kiểm tra, đối chiếu, có biện pháp chấn chỉnh và kiến nghị xử lý nghiêm theo quy định.

UBND TP Hà Nội yêu cầu UBND xã, phường, thị trấn có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận giấy đi đường trên nguyên tắc chính quyền cơ sở giám sát chặt chẽ nơi đến trên địa bàn.

Đối với các Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ được phép hoạt động phối hợp UBND xã, phường, thị trấn (nơi đơn vị hoạt động) để được kiểm tra, xác nhận giấy đi đường (hoặc xác nhận theo danh sách kèm theo).

Đối với các Khu, cụm công nghiệp, chính quyền địa phương chủ động phối hợp các chủ doanh nghiệp thống nhất phương án tổ chức thực hiện giám sát nơi đi hoặc nơi đến phù hợp với tình hình thực tế.

Đối với các Chợ: BQL chợ lập danh sách tiểu thương và những người liên quan duy trì hoạt động của chợ đảm bảo theo phương án giãn cách, giảm quầy hàng theo quy định.

Trên cơ sở danh sách do các BQL chợ cung cấp, UBND xã, phường, thị trấn kiểm tra, xác nhận và gửi lại cho BQL chợ để cấp cho tiểu thương và người có liên quan sử dụng.

Hoàng Đan

Xem thêm Thời sự Thể thao