Kết nối với chúng tôi

Thời sự Thể thao

Những điểm mới trong việc làm Căn cước Công dân gắn chip từ ngày 1/7

Thu hồi CMND cũ khi đổi sang CCCD gắn chip; chỉ một trường hợp được cấp Giấy xác nhận số CMND… chính là 2 trong số những điểm mới nhất khi làm CCCD gắn chíp từ ngày 1/7/2021 mà ai trong chúng ta cũng phải cần lưu ý.

Theo thông tin từ Lao Động, vừa qua, Bộ Công an vừa ban hành hai Thông tư hướng dẫn về việc cấp thẻ CCCD gắn chíp (Thông tư số 59/2021 và Thông tư số 60/2021) và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2021. Trong đó có một số điểm mới quan trọng công dân cần lưu ý như sau:

Được làm CCCD gắn chip tại nơi tạm trú

Theo Điều 16 Thông tư 07/2016/TT-BCA, trước đây, khi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu CCCD chưa đi vào vận hành hoặc chưa thu thập đầy đủ thông tin về công dân thì thực hiện phân cấp giải quyết cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD dân chủ yếu thực hiện tại nơi có hộ khẩu thường trú. Tuy nhiên, theo Thông tư 59/2021/TT-BCA (có hiệu lực từ ngày 1/7/2021) quy định:

– Công dân đến cơ quan Công an có thẩm quyền tiếp nhận đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD nơi công dân thường trú, tạm trú để yêu cầu được cấp thẻ CCCD. Nghĩa là, sắp tới đây, người dân có thể làm CCCD tại nơi tạm trú hoặc nơi thường trú (thay vì chủ yếu làm tại nơi thường trú như trước đây).

Bộ Công an vừa ban hành Thông tư số 59/2021 và Thông tư số 60/2021 hướng dẫn về việc cấp thẻ CCCD gắn chíp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2021. 

Làm CCCD gắn chíp không phải điền Tờ khai

Cũng theo khoản 2 Điều 11 Thông tư 59/2021/TT-BCA, công dân đến cơ quan công an có thẩm quyền nơi tạm trú hoặc nơi thường trú để yêu cầu cấp thẻ CCCD. Cán bộ nơi này sẽ thực hiện các thủ tục:

– Tìm kiếm thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;
– Lựa chọn loại cấp và mô tả đặc điểm nhân dạng;
– Thu nhận vân tay;
– Chụp ảnh chân dung;
– In phiếu thu nhận thông tin CCCD, phiếu thu thập thông tin dân cư (nếu có), phiếu cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư (nếu có) cho công dân kiểm tra, ký và ghi rõ họ tên;
– Thu lệ phí và cấp giấy hẹn trả kết quả giải quyết…

Như vậy, kể từ ngày 1/7/2021 (thời gian Thông tư 59/2021/TT-BCA) có hiệu lực thì người dân không còn phải điền tờ khai giấy khi làm CCCD có gắn chíp. Nếu có yêu cầu thì cán bộ tiếp nhận sẽ tìm kiếm thông tin, thu thập vân tay, chụp ảnh… và in phiếu thu nhận thông tin CCCD… để công dân kiểm tra, ký và ghi rõ họ tên.

Thu hồi CMND cũ khi đổi sang CCCD gắn chíp

Cũng từ ngày 1/7/2021, cơ quan chức năng sẽ thu lại CMND cũ khi làm thủ tục chuyển từ CMND sang thẻ CCCD gắn chip. Cụ thể, khoản 3 Điều 11 Thông tư số 59/2021/TT-BCA nêu rõ:

– Thu lại CMND, thẻ CCCD đang sử dụng trong trường hợp công dân làm thủ tục chuyển từ CMND sang thẻ CCCD, đổi thẻ CCCD.

Hiện nay, khi làm thủ tục chuyển từ CMND sang CCCD, chỉ trong trường hợp CMND bị hỏng, bong tróc, không rõ nét (ảnh, số CMND và chữ) mới bị thu hồi. Kể từ ngày 1/7/2021, cơ quan chức năng sẽ thu lại CMND cũ khi làm thủ tục chuyển từ CMND sang thẻ CCCD gắn chip.

Theo Điều 15 Thông tư 07/2016/TT-BCA (được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 40/2019/TT-BCA) thì việc xử lý CMND khi đổi sang CCCD gắn chip được quy định như sau:

Trường hợp CMND 9 số, 12 số còn rõ nét (ảnh, số CMND và chữ):

– Cấp giấy hẹn trả thẻ CCCD gắn chip cùng CMND chưa cắt góc cho công dân để sử dụng trong thời gian chờ cấp thẻ CCCD gắn chíp.
– Khi trả thẻ CCCD gắn chíp, cán bộ tiếp nhận hồ sơ đề nghị công dân nộp giấy hẹn trả thẻ cùng với CMND và tiến hành cắt góc phía trên bên phải mặt trước của CMND đó, mỗi cạnh góc vuông là 2cm, ghi vào hồ sơ và trả CMND đã được cắt góc cho người đến nhận thẻ CCCD gắn chíp.
– Trường hợp công dân yêu cầu trả thẻ CCCD gắn chíp qua đường chuyển phát thì tiến hành cắt góc và trả CMND ngay khi làm hồ sơ.

Trường hợp CMND 9 số, 12 số bị hỏng, bong tróc, không rõ nét (ảnh, số CMND và chữ):

– Thu, hủy CMND đó, ghi vào hồ sơ và cấp Giấy xác nhận số CMND.

Như vậy, kể từ ngày 1/7/2021, mọi trường hợp đổi từ CMND 9 số, 12 số sang CCCD gắn chíp đều sẽ bị thu hồi CMND cũ.

Cấp thẻ CCCD gắn chip trong vòng 8 ngày làm việc

Cũng theo Điều 11, Thông tư số 60/2021/TT-BCA quy định, thời hạn xử lý hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD như sau:

– Đối với hồ sơ do Công an cấp huyện hoặc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội tiếp nhận: Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận đủ hồ sơ phải hoàn thành việc xử lý và chuyển dữ liệu điện tử lên Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư.

– Tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội:

+ Đối với dữ liệu điện tử do đơn vị tiếp nhận đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chuyển lên: Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ dữ liệu điện tử, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phải hoàn thành việc xử lý, phê duyệt, in hoàn chỉnh thẻ Căn cước công dân;
+ Đối với hồ sơ do Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư tiếp nhận: Trong thời hạn 4 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ phải hoàn thành việc xử lý, phê duyệt, in hoàn chỉnh thẻ CCCD;
+ Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ khi in hoàn chỉnh thẻ CCCD, phải chuyển phát thẻ CCCD về đến nơi làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.

Kể từ ngày 1/7/2021, người dân không cần xuất trình Giấy xác nhận số CMND khi mã QR trên thẻ CCCD đã có các thông tin cần thiết.

Qua đây có thể nhận thấy, thời hạn xử lý hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD tối đa trong 8 ngày làm việc (2 ngày để chuyển dữ liệu điện tử lên Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư; 3 – 4 ngày để Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính xử lý, phê duyệt, in thẻ và 2 ngày chuyển phát về nơi người dân làm thủ tục).

Nghĩa là, trong vòng 8 ngày làm việc, thẻ CCCD sẽ được chuyển về đến nơi làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD. Còn theo quy định hiện hành thì thời hạn cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD kể từ ngày nhận đủ hồ sơ là từ 7 – 20 ngày tùy từng khu vực (Điều 25 Luật Căn cước công dân năm 2014).

Khoản 1 Điều 12 Thông tư 59/2021 của Bộ Công an có hiệu lực từ ngày 01/7/2021 quy định:

Mã QR code trên thẻ CCCD có lưu thông tin về số CCCD, số CMND. Cơ quan, tổ chức, cá nhân kiểm tra thông tin về số CCCD, số CMND của công dân thông qua việc quét mã QR code, không yêu cầu công dân phải cung cấp Giấy xác nhận số CMND, CCCD.

Theo quy định mới, trong vòng 8 ngày làm việc, thẻ CCCD sẽ được chuyển về đến nơi làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD. 

Theo đó, kể từ ngày 1/7/2021, người dân không cần xuất trình Giấy xác nhận số CMND khi mã QR trên thẻ CCCD đã có các thông tin nêu trên. Đặc biệt, chỉ trong trường hợp mã QR code trên thẻ CCCD không có thông tin về số CMND, số CCCD cũ cơ quan Công an nơi tiếp nhận đề nghị cấp CCCD có trách nhiệm cấp Giấy xác nhận số CMND, số CCCD cũ cho công dân khi có yêu cầu.

Hiện nay, mọi trường hợp chuyển từ CMND 9 số sang thẻ Căn cước công dân đều được cấp Giấy xác nhận số CMND do cơ quan quản lý CCCD nơi tiếp nhận hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD thực hiện.

Trên đây là một số thay đổi quan trọng khi làm CCCD gắn chíp kể từ ngày 1/7/2021 theo Thông tư số 59/2021 và Thông tư số 60/2021 của Bộ Công an mà chúng ta cần chú ý. Bên cạnh đó, theo Bộ Công an, thẻ CCCD gắn chíp điện tử có độ bảo mật cao, dung lượng lưu trữ lớn, cho phép tích hợp nhiều ứng dụng đi kèm như ứng dụng chữ ký số, hạ tầng khóa bảo mật công khai, ứng dụng sinh trắc học, ứng dụng mật khẩu một lần.

Theo Luật sư Đăng Thị Thu (Đoàn Luật sư TP Hà Nội): Ngoài những thông tin quan trọng như trên, với những người thuộc nhóm bắt buộc phải đổi sang thẻ CCCD gắn chip thì phải thực hiện ngay bởi nếu vẫn chần chừ không làm có thể bị phạt tiền. “Căn cứ Điều 5 Nghị định 05/1999/NĐ-CP về CMND, những trường hợp sau đây phải làm thủ tục đổi CMND: CMND hết thời hạn sử dụng; CMND hư hỏng không sử dụng được; Thay đổi họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh; Thay đổi nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thay đổi đặc điểm nhận dạng”…

Hà Thu

Xem thêm Thời sự Thể thao