Kết nối với chúng tôi

Công nghệ và Thể thao

Facebook sẽ bỏ tính năng nhận dạng khuôn mặt trong nội dung ảnh và video

Mạng xã hội Facebook sẽ sớm bỏ đi tính năng nhận dạng khuôn mặt trong nội dung ảnh và video, việc sử dụng nó cần phải thảo luận thêm và có quy định rõ ràng, công ty Meta thông báo.

“Trong những tuần tới, chúng tôi sẽ tắt hệ thống nhận dạng khuôn mặt của Facebook. Đây sẽ là một phần trong chiến dịch tích cực hạn chế việc sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt trong các sản phẩm của chúng tôi”, – thông báo của công ty cho biết.Sau khi thực hiện những thay đổi nói trên, những người dùng trước đây cho phép nhận diện khuôn mặt trên mạng xã hội sẽ không còn được “nhận diện” hoặc thông báo về sự xuất hiện của mình trên ảnh và video của người khác. Facebook ước tính rằng dịch vụ này được khoảng một phần ba người dùng Internet sử dụng và việc tắt tính năng đó đi sẽ loại bỏ hơn một tỷ “mẫu nhận dạng khuôn mặt cá nhân”.

“Bất kỳ công nghệ (mới) nào cũng mang lại cả lợi ích lẫn nguy cơ, và chúng tôi muốn đạt được sự cân bằng phù hợp trong việc này. Đối với nhận dạng khuôn mặt cần có một cuộc thảo luận dài hơi hơn và cởi mở hơn trong số những người liên quan nhiều nhất đến tính năng đó. Chúng tôi sẽ tiếp tục thảo luận và làm việc với cộng đồng dân sự và các cơ quan quản lý hàng đầu trong quá trình này”, – công ty cho biết.

“Do sự không chắc chắn này nên chúng tôi cho rằng việc giới hạn ứng dụng đó trong một phạm vi hẹp là hợp lý”, – thông báo của Meta viết.Trong thời gian chờ đợi, công ty sẽ “tiếp tục xem xét” việc sử dụng công nghệ nói trên trong những ứng dụng có thể “đảm bảo tính minh bạch và quyền kiểm soát của bản thân người cho phép nhận dạng khuôn mặt của mình”.

“Những thay đổi được công bố ngày hôm nay thể hiện việc công ty từ bỏ các phương pháp nhận dạng hàng loạt để chuyển sang các hình thức nhận dạng cá nhân hẹp hơn”, – công ty bình luận về quyết định nói trên.

Không rõ chính xác đâu là động lực dẫn đến quyết định từ bỏ chức năng phổ biến nói trên, nhưng tuyên bố của công ty xác nhận “tồn tại nhiều nguy cơ về vai trò của công nghệ nhận dạng khuôn mặt trong xã hội”.

Tuấn Thành

Xem thêm Công nghệ và Thể thao