Kết nối với chúng tôi

Thời sự Thể thao

Chi bộ Trung tâm Thông tin TDTT học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Vừa qua, Chi bộ Trung tâm Thông tin TDTT đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề nhằm học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Tới dự có đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Ủy viên thường vụ ban chấp hành Đảng bộ Tổng cục TDTT, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Trung Huấn luyện Thể thao quốc gia Hà Nội.

Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Đàm Quốc Chính – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Thông tin TDTT đã giới thiệu sơ lược tình hình công tác Đảng cũng như những kết quả, khó khăn mà Chi bộ, Trung tâm Thông tin đã đạt được và khắc phục trong thời gian qua.

Đồng chí cho rằng, tuy phải đối mặt với nhiều thách thức: sự thiếu thốn về cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc; hiện tượng “chảy máu chất xám” trong công tác cán bộ và đặc biệt là tình hình dịch Covid – 19 diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng đến đời sống của từng người song Chi bộ luôn chấp hành nghiêm túc các quy định của Đảng Bộ Tổng cục TDTT; tập thể đảng viên của Trung tâm luôn đoàn kết, vững vàng về tư tưởng chính trị, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, của lãnh đạo đơn vị để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Toàn cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề 

Tại buổi sinh hoạt lần này các đảng viên đã được trực tiếp xem video nội dung chuyên đề: “Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày.

Qua sinh hoạt chuyên đề, các đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện, từ đó thống nhất về ý chí, hành động trong quá trình triển khai thực hiện, góp phần sớm đưa nội dung của Nghị quyết vào cuộc sống. Các đảng viên cũng nhận thức rõ hơn về vai trò, trách nhiệm của bản thân trong việc học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết gắn với trách nhiệm được giao tại đơn vị; là đảm bảo hiệu quả, thiết thực, tránh phô trương, lãng phí, hình thức; xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh, gắn các hoạt động với Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…

Phát biểu tại buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng ghi nhận những nỗ lực của tập thể Chi bộ Trung tâm Thông tin TDTT trong nhiều năm qua. Là một trong những Chi bộ vững mạnh, với đội ngũ cán bộ viên chức phần lớn là Đảng viên, Chi bộ Trung tâm đã thực hiện tốt những thế mạnh của mình ở hai lĩnh vực là truyền thông thể thao và công nghệ thông tin để không ngừng nâng cao vị thế, phát triển lớn mạnh và có nhiều đóng góp cho ngành TDTT.

Việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa về mặt nhận thức nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm được tình hình chung, những chỉ tiêu cụ thể về kế hoạch phát triển của ngành, của Bộ, của đất nước trong giai đoạn tới. Do đó, đồng chí nhấn mạnh và yêu cầu mỗi đảng viên, đơn vị, đặc biệt là người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về chất lượng các buổi sinh hoạt, nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và biến thành hành động thiết thực để không ngừng góp phần nâng cao vị thế của đơn vị, của ngành.

P.V

Xem thêm Thời sự Thể thao