Kết nối với chúng tôi

Thể thao

Công tác chuẩn bị phân loại thương tật phục vụ Đại hội ASEAN Para Games 11

Căn cứ nội dung cuộc họp trực tuyến ngày 01 tháng 05 năm 2021 của Tiểu ban phân loại thương tật Đông Nam Á- Liên đoàn thể thao người khuyết tật Đông Nam Á (APSF), sáng 12 -05, Phó tổng cục trưởng –Nguyễn Hồng Minh đã chủ trì cuộc họp với đại diện Vụ TDTT Quần chúng, Hiệp hội thể thao người khuyết tật Việt Nam, Trung tâm Y học – Kiểm tra Doping để chuẩn bị và phối hợp một số công việc về phân loại thương tật phục vụ Đại hội ASEAN Para Games 11.

Image
Phó tổng cục trưởng – Nguyễn Hồng Minh chủ trì cuộc họp (Ảnh:QB)

Theo đó, có 3 nội dung chính cần triển khai sớm:

Thành lập bộ phận chuyên môn để tham gia công tác phân loại VĐV tại Đại hội:

Bệnh viện thể thao Việt Nam

Image

Các thành viên dự họp đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid – 19 (Ảnh:QB)

Tổ chức tập huấn chuyên môn:

Các thành viên đều thống nhất việc tổ chức tập huấn về phân loại thương tật theo hình thức trực tuyến với sự hỗ trợ của Ban tổ chức nước chủ nhà. Kế hoạch cụ thể và chi tiết các chương trình tập huấn sẽ do Trung tâm Doping đảm nhận.

Thời gian tập huấn trực tuyến trong khoảng tháng 8-9 năm 2021. Thành viên tham gia gồm tổ chuyên gia và bộ phận giúp việc (7-10 thành viên của Việt Nam). APSF đề xuất việc phân loại thương tật trước đại hội bằng hình thức trực tuyến với sự hỗ trợ của các cán bộ phân loại thương tật đã được tập huấn trước đó. Do vậy nước chủ nhà sẽ cần phải chuẩn bị phương tiện để chuẩn bị cho chương trình tập huấn.

Thời gian thực hiện phân loại VĐV:

Dự kiến diễn ra vào tháng 11 năm 2021. Công tác này còn tùy thuộc vào tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại Việt Nam, các nước trong khu vực và thế giới để đưa ra quyết định có tổ chức Đại hội hay không. Và thời gian thực hiện phân loại VĐV cũng còn phụ thuộc vào danh sách đăng ký của VĐV.

Theo: tdtt.gov.vn

Xem thêm Thể thao