Kết nối với chúng tôi

Công nghệ và Thể thao

Tìm ra cách để khiến con người tuân theo robot

Robot có cơ hội tốt hơn để thuyết phục một người trong quá trình tương tác xã hội nếu nó nói chuyện với người này trên nguyên tắc bình đẳng. Đây là kết luận của các nhà nghiên cứu Canada, bài báo đăng trên tạp chí Science Robotics đã mô tả cách mà họ tìm ra được giúp robot tương tác với con người.

Trong một thí nghiệm do các nhà khoa học từ Đại học Toronto thực hiện, 32 tình nguyện viên đã được người máy hình người Pepper cố gắng buộc họ phải nghe theo và thay đổi quyết định của mình. Đối với một số người tham gia nghiên cứu, Pepper được giới thiệu như một nhân vật thử nghiệm có quyền lực mà mọi người chỉ tương tác. Trong trường hợp khác, một trong các tác giả của nghiên cứu đóng vai trò là người thử nghiệm và robot được giới thiệu như một trợ lý bình đẳng trong việc thực hiện các nhiệm vụ.

Robot lấy dịch xét nghiệm coronavirus tại bệnh viện ở Ai Cập
Robot lấy dịch xét nghiệm coronavirus tại bệnh viện ở Ai Cập

Mỗi người tham gia đều trải qua một loạt bài tập theo hai cách: một lần robot đưa ra phần thưởng bằng tiền khi người đó hoàn thành nhiệm vụ, lần khác lại phạt tiền cho những câu trả lời sai. Theo ý tưởng của các nhà nghiên cứu, cách này giúp làm rõ, một Pepper có quyền lực tích cực và quyền lực tiêu cực sẽ ảnh hưởng tới mọi người như thế nào.

Hóa ra, mọi người dễ tuân thủ robot hơn khi nó hoạt động như một người bình đẳng, điều này khác với những gì chúng ta quan sát thấy trong tương tác giữa con người với nhau. Theo các nhà nghiên cứu, lý do là vì con người chưa sẵn sàng công nhận quyền hạn hợp pháp của robot. Ngoài ra, nhiều người – chủ yếu là nam giới – cảnh giác với một robot có quyền lực mạnh mẽ.

Hà Thu

Xem thêm Công nghệ và Thể thao