Kết nối với chúng tôi

Thể thao

Liên đoàn thể thao điện tử toàn cầu sẽ phối hợp với Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa của Liên hiệp quốc trong các mục tiêu phát triển bền vững

Liên đoàn Thể thao điện tử toàn cầu cho biết mỗi tổ chức sẽ phát huy thế mạnh chuyên môn và tập trung vào 04 bốn mục tiêu phát triển bền vững nhằm trao quyền cho giới trẻ thế giới.

Các mục tiêu phát triển bền vững sẽ bao gồm các công việc về tăng cường sức khỏe và hạnh phúc; giáo dục chất lượng, bình đẳng giới và quan hệ đối tác theo định hướng. Liên đoàn Thể thao điện tử toàn cầu cho biết tổ chức này sẽ nỗ lực trong việc chia sẻ tầm nhìn của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc về một xã hội an toàn, lành mạnh và hòa nhập, trong đó thế hệ trẻ là tác nhân tích cực của sự thay đổi.

Thể thao điện tử có 8 bộ môn với 10 nội dung thi đấu tại SEA Games 31

Hai tổ chức sẽ tìm cách hỗ trợ các mục tiêu phát triển bền vững bằng cách sử dụng các nguồn lực tổng hợp và thúc đẩy các cộng đồng thể thao và thể thao điện tử trên thế giới. Hai tổ chức cho biết cũng sẽ xây dựng các lộ trình thực hiện như một phần của sáng kiến Phù hợp với cuộc sống của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc.

Theo: tdtt.gov.vn

Xem thêm Thể thao