Kết nối với chúng tôi

Thể thao

Tiểu ban Hậu cần và Dịch vụ công cộng, Tiểu ban Giao thông báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ

Sáng 15/4, tại Hà Nội, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn đã chủ trì buổi làm việc với Tiểu ban Hậu cần và Dịch vụ công cộng, Tiểu ban Giao thông để nghe báo cáo tiến độ triển khai nhiệm vụ của các Tiểu ban.

Báo cáo Phó Tổng cục trưởng phụ trách Trần Đức Phấn, thay mặt Tiểu ban Hậu cần và Dịch vụ công cộng, Phó Trưởng Tiểu ban Tần Lê Minh cho biết những công việc đã được triển khai trong thời gian qua gồm: xây dựng quy chế làm việc, kế hoạch công tác, dự toán công việc cấp bách, tổng hợp đề xuất danh mục mua sắm trang thiết bị của các Tiểu ban và xây dựng phương án sơ bộ về khách sạn của SEA Games 31 và ASEAN PARA Games 11.

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Hồng Minh – Trưởng Tiểu ban Hậu cần và Dịch vụ công cộng.

Khách sạn phục vụ Đại hội được chia làm 5 nhóm tương ứng với các đối tượng khác nhau. Tiểu ban cũng đã tiến hành khảo sát thực tế đối với hệ thống các khách sạn này. Qua quá trình triển khai cho thấy hầu hết các khách sạn tại Hà Nội đều đáp ứng được yêu cầu, khó khăn nhất vẫn là cụm khách sạn tại khu vực Mỹ Đình do số lượng ít. Nhóm khách sạn tại các địa phương tổ chức cũng không có vấn đề gì phát sinh. Khách sạn dành cho báo chí không nằm trong nhiệm vụ được giao, tuy nhiên Tiểu ban cũng sẽ chủ động phối hợp với địa phương để lên phương án giới thiệu khi cần.

Trong thời gian tới, gần nhất là tháng 4 và tháng 5, Tiểu ban sẽ tập trung tổng hợp nhu cầu về khách sạn tại SEA Games 31 và ASEAN PARA Games 11 liên quan tới văn phòng, phòng họp, hội trường, trang thiết bị…. Tiểu ban sẽ tiến hành khảo sát, phê duyệt kế hoạch phương án bố trí khách sạn, cơ sở lưu trú của SEA Games 31, ASEAN PARA Games 11 tại Hà Nội và tại các địa phương khác vào tháng 5. Đồng thời tiến hành trình phê duyệt phương án khách sạn tổng hành dinh của hai Đại hội. Biên soạn tài liệu hướng dẫn về ăn, ở của Đại hội. Xây dựng kế hoạch, biên soạn tài liệu và tổ chức lớp tập huấn về công tác hậu cần. Tổng hợp, rà soát danh mục trang thiết bị, đề xuất phê duyệt chủ trương mua sắm trang thiết bị theo nhiệm vụ được phân công. Biên soạn biểu mẫu đăng ký về ăn, ở, gửi đăng ký ăn, ở. Ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương về công tác hậu cần.

Cũng theo ông Tần Lê Minh, kinh phí cần được sớm phân bổ để Tiểu ban có cơ sở triển khai công việc được giao, trong đó có đàm phán với phía Khách sạn. Ông Tần Lê Minh cũng chỉ rõ, nếu trong thời gian tới, Hộ chiếu vắc xin được phê duyệt, khách nước ngoài được phép nhập cảnh vào Việt Nam thì số lượng phòng phục vụ Đại hội vào thời điểm diễn ra SEA Games sẽ thêm phần khó khăn.

Bổ sung ý kiến đóng góp tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hồng Minh – Trưởng Tiểu ban Hậu cần và Dịch vụ công cộng cho biết, mặc dù các thành viên Tiểu ban rất tích cực triển khai nhiệm vụ được giao tuy nhiên thực tế cho thấy khó khăn còn nhiều, ví dụ cần phải có số lượng đăng ký sơ bộ của các đoàn tham dự mới có thể có được thông số chính xác để cung ứng phương tiện, dịch vụ hiệu quả. Chính vì vậy, Tiểu ban cũng Đề xuất Ban tổ chức sớm có sự chỉ đạo, các Tiểu ban khác thường xuyên phối hợp để Tiểu ban có thể triển khai hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Nói về công tác giao thông, thay mặt thường trực Tiểu ban Giao thông, ông Ngô Hoàng Giang cho biết: thời gian qua, Tiểu ban đã tiến hành phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Tiểu ban; tiến hành tổng hợp số lượng sơ bộ phương tiện giao thông; thời gian tới dự kiến sẽ xin ý kiến các Tiểu ban khác để xác định chính xác số lượng phương tiện giao thông cho hai Đại hội.

Chia sẻ những khó khăn chung với các Tiểu ban, đại diện Tiểu ban chuyên môn kỹ thuật có cùng quan điểm đánh giá cao nỗ lực của các thành viên Tiểu ban Hậu cần và Dịch vụ công cộng và Tiểu ban Giao thông.

Phó Trưởng Tiểu ban chuyên môn kỹ thuật SEA Games 31 Hoàng Quốc Vinh cho biết: vào tháng 5 sẽ diễn ra một sự kiện rất quan trọng đó là Hội nghị trưởng đoàn các quốc gia tham dự SEA Games 31. Chính vì vậy, ông Hoàng Quốc Vinh đề nghị các Tiểu ban sớm hoàn thiện tài liệu hướng dẫn ăn ở và sổ tay hướng dẫn giao thông. Trong tài liệu hướng dẫn ăn ở, cần làm rõ các thông tin liên quan tới địa điểm đặt Trung tâm Điều hành, chính sách đối với những đối tượng đi thêm. Ông Hoàng Quốc Vinh cũng cho biết, vào tháng 6 sẽ có đăng ký danh sách sơ bộ và đăng ký danh sách chính thức là vào tháng 9, đó sẽ là căn cứ chính xác để Tiểu ban Giao thông, Hậu cần và Dịch vụ công cộng dựa vào đó triển khai công việc liên quan. Đối với trang thiết bị dụng cụ của ASEAN PARA Games 11, ông Phạm Đông Anh – Phó Trưởng Tiểu ban chuyên môn kỹ thuật ASEAN Para Games 11 cho biết sẽ sớm cung cấp số lượng, loại hình. Liên quan tới số lượng đăng ký sơ bộ, sẽ có được con số chính xác vào thời điểm tháng 6.

Tiểu ban Hậu cần và Dịch vụ công cộng, Tiểu ban Giao thông báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ.

Để tháo gỡ những khó khăn của Tiểu ban Hậu cần và Dịch vụ công cộng, Tiểu ban Giao thông, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Trần Đức Phấn giao Vụ Kế hoạch Tài chính bám sát Bộ Tài chính để sớm được phê duyệt bổ sung kinh phí. Bên cạnh đó, yêu cầu Vụ Kế hoạch Tài chính cần thành lập nhóm chuyên trách xây dựng văn bản hướng đẫn chi tiết, phối  hợp, hỗ trợ các Tiểu ban trong việc xây dựng dự thảo kế hoạch, dự toán kinh phí cũng như các công việc liên quan khác theo đúng quy định.

Thống nhất với phương án khách sạn mà Tiểu ban Hậu cần và Dịch vụ công cộng đưa ra, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Trần Đức Phấn đề nghị Tiểu ban lưu ý tới các đối tượng là quan chức Chính phủ, quan chức cấp cao, địa điểm lưu trú, ăn, ở phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn. Phó Tổng cục trưởng phụ trách Trần Đức Phấn yêu cầu cả hai Tiểu ban xây dựng tài liệu hướng dẫn cụ thể, đặc biệt là đối với phương án giao thông; đề nghị Tiểu ban chuyên môn kỹ thuật cần phối hợp chặt chẽ với Tiểu ban Hậu cần và Dịch vụ công cộng trong việc triển khai các hoạt động mua sắm trang thiết bị chuyên môn.

Theo: tdtt.gov.vn

Xem thêm Thể thao