Kết nối với chúng tôi

Thể thao

Kế hoạch hướng dẫn toàn dân luyện tập TDTT nâng cao sức khỏe

Vận động, hướng dẫn toàn dân duy trì nền nếp, thói quen tập luyện TDTT thường xuyên, đúng cách nhằm nâng cao sức khỏe, tầm vóc, thể lực, phòng, chống bệnh tật, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế là một trong những mục tiêu được đề ra trong Kế hoạch hướng dẫn toàn dân tập luyện TDTT nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc, thể lực, phòng, chống bệnh tật giai đoạn 2021-2025.

Xây dựng và phổ biến tài liệu hướng dẫn tập luyện TDTT

Để triển khai hiệu quả Kế hoạch hướng dẫn toàn dân tập luyện TDTT nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc, thể lực, phòng, chống bệnh tật giai đoạn 2021-2025, Tổng cục TDTT với vai trò là đơn vị được giao chủ trì, phối hợp các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao quốc gia, các Vụ, đơn vị liên quan sẽ tập trung tiến hành xây dựng và phổ biến về phương pháp, cách thức, nguyên tắc tập luyện TDTT đảm bảo vệ sinh, an toàn trong điều kiện bình thường, trong môi trường đặc biệt và trong bối cảnh dịch bệnh. Đồng thời triển khai hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh lây nhiễm qua đường hô hấp và dịch Covid-19 trong các hoạt động TDTT.

9 khuyến cáo thực hiện các nguyên tắc tập luyện TDTT, duy trì sức khỏe, nâng cao khả năng miễn dịch phòng chống Covid-19

Cùng với đó, Tổng cục TDTT sẽ tiến hành xây dựng, phổ biến tài liệu, tranh ảnh, video clip về chuyên môn, kỹ thuật các môn thể thao từ cơ bản đến nâng cao; Hướng dẫn các bài tập phù hợp lứa tuổi, giới tính, tình trạng sức khỏe, đặc điểm ngành nghề, vùng miền, điều kiện thực tiễn và nhu cầu, sở thích của nhân dân. Xây dựng tài liệu hướng dẫn tập luyện TDTT kết hợp sử dụng thực phẩm chức năng, dinh dưỡng bổ sung trong trường hợp cần thiết đối với từng đối tượng tập luyện TDTT để nâng cao sức khỏe, tầm vóc, thể lực, phòng, chống bệnh tật.

Dựa trên việc xây dựng, phổ biến tài liệu hướng dẫn tập luyện TDTT, hàng năm Tổng cục TDTT sẽ thực hiện đánh giá kết quả và nhân rộng mô hình tiêu biểu về hướng dẫn tập luyện TDTT. Trong đó, tập trung xây dựng và nhân rộng mô hình cá nhân, tập thể, doanh nghiệp điển hình tiên tiến về cách thức tổ chức tập luyện TDTT khoa học, hiệu quả và thiết thực; Khuyến khích việc đưa kết quả phong trào TDTT là một trong những tiêu chí thi đua hàng năm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học.

Duy trì và phát triển hệ thống các giải thể thao trong các cơ quan, đơn vị, xã, phường, trường học, khu công nghiệp, khu dân cư nhằm đánh giá chất lượng phong trào tập luyện TDTT; phát hiện, tuyển chọn, đào tạo nhân tài thể thao thành tích cao, tạo động lực, khích lệ phong trào TDTT của mọi đối tượng ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của các sơ sở, doanh nghiệp tổ chức hướng dẫn tập luyện, thi đấu các môn thể thao

Song song với xây dựng, phổ biến tài liệu hướng dẫn tập luyện TDTT, Tổng cục TDTT sẽ phối hợp với các đơn vị đẩy mạnh việc huy động kinh phí, cơ sở vật chất từ các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đầu tư phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở kinh doanh, các loại hình dịch vụ hướng dẫn tập luyện và thi đấu các môn thể thao. Phát triển và nâng cao hiệu quả các mô hình tập luyện theo tổ, đội, nhóm, câu lạc bộ TDTT; đồng thời tích cực sáng tạo, đổi mới cách thức tổ chức nhằm tạo sự đa dạng về hình thức, phong phú, hấp dẫn về nội dung và phù hợp với sở thích, nhu cầu tập luyện TDTT ngày càng cao của nhân dân.

Đưa việc ứng dụng công nghệ thông tin nhằm khuyến khích tổ chức tập luyện, thi đấu TDTT trực tuyến hoặc sử dụng phần mềm các thiết bị điện tử để phổ biến, hướng dẫn tập luyện trên các kênh truyền thông, mạng xã hội, giúp cho nhân dân được tiếp cận đa dạng các loại hình tập luyện một cách nhanh chóng, dễ hiểu, dễ nhớ, đảm bảo an toàn và tập luyện đạt hiệu quả cao nhất.

Đẩy mạnh việc ứng dụng những thành tựu về khoa học công nghệ, y học thể thao và kinh nghiệm ở trong nước, quốc tế nhằm nâng cao hiệu quả hướng dẫn tập luyện các môn thể thao; phát triển các môn thể thao mới, loại hình tập luyện mới phù hợp với xu thế phát triển và nhu cầu tập luyện của nhân dân.

Cùng với đó, việc nâng cao năng lực cho đội ngũ hướng dẫn viên, cộng tác viên về kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ hướng dẫn tập luyện TDTT cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch hướng dẫn toàn dân tập luyện TDTT nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc, thể lực, phòng, chống bệnh tật giai đoạn 2021-2025. Trong đó, việc làm cấp thiết trước mắt là xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý hướng dẫn viên tập luyện các môn thể thao nhằm phục vụ cho công tác tổng hợp, tra cứu, thống kê về số lượng, chất lượng đội ngũ nhân viên chuyên môn của các cơ sở, doanh nghiệp tổ chức tập luyện và thi đấu TDTT trên phạm vi cả nước.

Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền

Để thu hút đông đảo người dân quan tâm hơn đến việc tập luyện TDTT thì việc tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể, gia đình về vai trò, tác dụng của tập luyện TDTT, coi TDTT là công cụ hữu hiệu để nâng cao sức khỏe, thể lực tầm vóc, chất lượng cuộc sống của nhân dân và đẩy lùi dịch bệnh là một trong những nhiệm vụ cần được đẩy mạnh.

Theo đó, để đẩy mạnh việc thông tin tuyên truyền, Tổng cục TDTT đã và đang tiến hành xây dựng các kế hoạch truyền thông cũng như xây dựng, vận hành Chuyên trang “Hướng dẫn tập luyện TDTT” tạo đầu mối lưu trữ, cung cấp thông tin, tài liệu trên Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục TDTT nhằm hỗ trợ các đơn vị, Bộ, ngành, địa phương kết nối Chuyên trang, tổ chức phổ biến tài liệu và triển khai Kế hoạch đảm bảo kịp thời, thống nhất và đáp ứng yêu cầu chuyên môn.

Đồng thời phối hợp các cơ quan báo chí, truyền thông viết bài, đưa tin và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về các hoạt động TDTT quần chúng; biểu dương, giới thiệu những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến về tập luyện, thi đấu các môn thể thao và đóng góp phát triển phong trào TDTT ở các đơn vị, địa phương.

Bên cạnh đó, việc tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân gắn với “Cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” cũng là một kênh hữu hiệu nhằm tuyên truyền, vận động mọi người lựa chọn môn thể thao thích hợp, cách thức luyện tập phù hợp để duy trì nền nếp, thói quen tập luyện TDTT hàng ngày.

Theo: tdtt.gov.vn

Xem thêm Thể thao