Kết nối với chúng tôi

Thể thao

Tổ chức chống doping thế giới đang tìm hiểu các chiến lược mới để đảm bảo “người tố cáo” được ẩn danh

Các chiến lược mới cho phép những người cung cấp thông tin bí mật phát hiện lạm dụng doping được ẩn danh đang được Tổ chức chống doping thế giới tích cực tìm hiểu.


Giám đốc tình báo và điều tra của Tổ chức chống doping thế giới Gunter Younger cho biết chưa thể chia sẻ thông tin chi tiết về chiến lược bởi đối phương có thể đưa ra giả định của mình và điều đó sẽ gây nguy hiểm cho người báo tin.

Tổ chức chống doping thế giới cũng đã thảo luận với bộ phận pháp lý về những gì có thể làm để bảo vệ cho người báo tin cũng như đảm bảo không dò rỉ danh tính.

Giám đốc Gunter Younger cũng cho biết thêm một yếu tố chính trong hệ thống hiện tại được sử dụng để khuyến khích những người tố cáo. Ví dụ về cơ chế mà theo đó các VĐV vi phạm quy tắc chống có thể giảm nhẹ hình phạt đơi với mình bằng cách cung cấp thông tin chứng minh hữu ích cho cơ quan tình báo và điều tra của Tổ chức chống doping thế giới. Giám đốc Gunter Younger cũng chỉ ra khó khăn ở đây là nếu một VĐV được hỗ trợ thì vẫn cần phải công bố tên và hình thức xử phạt giảm của VĐV đến các Liên đoàn thể thao quốc tế chủ quản.

Đó là một thách thức đối với Tổ chức chống doping thế giới để bảo vệ danh tính của một nguồn cung cấp tin bí mật. Từ thực tế này, Tổ chức chống doping thế giới  thấy rằng lĩnh vực này cần được phát triển hơn nữa để bảo vệ nhiều hơn nữa những khách hàng, những người giúp tạo ra một nền thể thao trong sạch.

Theo: tdtt.gov.vn

Xem thêm Thể thao