Kết nối với chúng tôi

Công nghệ và Thể thao

Phát triển thử nghiệm PCR mới có thể phát hiện các chủng coronavirus

Các nhà khoa học Anh phát triển một thử nghiệm PCR có thể phát hiện chính xác các biến thể khác nhau của coronavirus SARS-CoV-2.

Kết quả nghiên cứu được công bố trên medRxiv.org.Các tác giả xây dựng một phương pháp phản ứng chuỗi polymerase định lượng (PCR) có thể phát hiện các biến thể của virus trong thời gian thực ngay cả trong các mẫu có RNA virus thấp hoặc RNA phân hủy, và kiểm tra nó trong một thử nghiệm lâm sàng.

Các nhà khoa học sử dụng một phương pháp mới, mà họ gọi là PCR thăm dò đặc hiệu alen, để phát hiện các biến thể virus trong 717 mẫu bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 ở Anh, cũng như 365 mẫu từ Brazil. Trong trường hợp bệnh phẩm từ Anh, họ tìm thấy đột biến D1118H, đặc trưng của biến thể alpha, trong protein S của virus, và trong mẫu từ Brazil, tìm thấy đột biến K417T và L3468V, đặc trưng của biến thể gamma coronavirus.

Trong cả hai trường hợp, họ so sánh độ nhạy của PCR thăm dò đặc hiệu alen với phương pháp NGS. Phân tích cho thấy với 99% khả năng so sánh của các biến thể virus được phát hiện, độ chính xác của phương pháp mới trong các mẫu có nhiều tải lượng virus cao hơn 25%. Ngoài ra, có thể xác định hiệu quả 95% các mẫu RNA bị phân hủy, trong khi NGS giải trình tự không quá 11% các mẫu đã phân hủy.

Phương pháp PCR thăm dò đặc hiệu alen cho thấy độ nhạy 98% và độ đặc hiệu 100% đối với biến thể alpha. Đối với biến thể gamma, các thông số này lần lượt là 90-95 và 91-100%.

Hà Thu

Xem thêm Công nghệ và Thể thao