Kết nối với chúng tôi

Phong cách thể thao

Estrogen, vitamin D ngăn chặn hội chứng chuyển hóa sau mãn kinh

Một nghiên cứu được đăng trên tạp chí mãn kinh đã điều tra nồng độ estrogen, vitamin D và mối liên hệ của chúng với hội chứng chuyển hóa ở một nhóm phụ nữ sau mãn kinh ở miền Nam Trung Quốc.

Các tác giả phát hiện ra “vai trò hiệp đồng” đối với sự thiếu hụt vitamin D và estrogen trong hội chứng chuyển hóa ở đối tượng này.

Tổng cộng, 616 phụ nữ mãn kinh đã tham gia vào nghiên cứu với độ tuổi dao động từ 49 – 86 tuổi và không ai dùng estrogen hay vitamin D bổ sung khi bắt đầu thu thập dữ liệu. Các nhà nghiên cứu đã đo nồng độ estradiol (loại mạnh nhất của hormon estrogen) và vitamin D trong máu cũng như các yếu tố nguy cơ của hội chứng chuyển hóa. Nhóm nghiên cứu đã tìm thấy “mối tương quan tích cực” giữa vitamin D và estradiol.

Cụ thể, những phụ nữ có lượng vitamin D thấp hơn cũng có mức estradiol thấp hơn và ngược lại, những phụ nữ có lượng vitamin D cao hơn cũng có mức estradiol cao hơn.

Các nhà nghiên cứu cũng phân tích các yếu tố hội chứng chuyển hóa có mối tương quan chặt chẽ nhất với vitamin D và estradiol cho biết, hàm lượng vitamin D cao hơn có xu hướng đi kèm với các yếu tố thuận lợi hơn về huyết áp, đường huyết và lipid. Nồng độ estradiol thấp hơn có xu hướng đi kèm với các yếu tố ít thuận lợi hơn về huyết áp, cholesterol và triglyceride.

Ngoài ra, phân tích cho thấy những phụ nữ không đủ vitamin D và estradiol có nhiều khả năng mắc hội chứng chuyển hóa hơn so với những phụ nữ có đủ mức của 2 chất này.

Mặc Lâm

Xem thêm Phong cách thể thao