Kết nối với chúng tôi

Công nghệ và Thể thao

Các nhà khoa học phát hiện Omicron có mối liên hệ với virus trong phòng thí nghiệm

Các chuyên gia Viện Di truyền và phát triển sinh học thuộc Viện HLKH Trung Quốc đã dẫn lập luận chứng minh rằng trong quần giới con người Omicron khó có thể tích lũy nhiều đột biến như vậy. Có lẽ virus phải “nhảy” qua chuột trước rồi mới truyền trở lại vào người.

“Các tác giả bài báo đã cung cấp bằng chứng thuyết phục cho thấy Omicron đã thực hiện một bước nhảy kép”, giáo sư Konstantin Krutovsky tại Khoa Hệ gen học và Tin sinh học SibFU, – giáo sư Đại học Göttingen trao đổi với báo Izvestia.

Trong bài báo, các nhà khoa học Trung Quốc đã lưu ý đến hai đột biến mà chỉ Omicron mới có chứ không có ở các chủng khác.

“Đáng lưu ý rằng chỉ có Q493R và Q498R (các đột biến của Omicron) làm tăng đáng kể ái lực (cường độ tác động liên kết) đối với ACE2 của chuột (thụ thể đóng vai trò “cổng vào” cho coronavirus), phù hợp với việc phát hiện ra chúng trong các biến thể của virus SARS-CoV-2 thích nghi với chuột”, – các nhà nghiên cứu lưu ý.

Virus thích nghi là virus được đặc biệt tạo ra trong phòng thí nghiệm để có thể lây nhiễm sang chuột. Các nhà khoa học sử dụng phương pháp gây đột biến có định hướng để thay đổi SARS-CoV-2 của người. Họ lấy SARS-CoV-2 thông thường và chuyển nó từ tế bào người sang tế bào chuột bằng cách dần dần làm tăng khả năng lây nhiễm.

An Chi

Xem thêm Công nghệ và Thể thao