Kết nối với chúng tôi

Phong cách thể thao

Liên hoan phim toàn quốc về An toàn giao thông năm 2021

Bộ VH-TTDL vừa cho phép Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức Liên hoan phim toàn quốc về An toàn giao thông năm 2021 với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông” từ ngày 16/8 đến ngày 16/10/2021 trên phạm vi toàn quốc.

Thông qua sự kiện này sẽ tạo được sự quan tâm của cộng đồng xã hội, từ đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật an toàn giao thông, xây dựng văn hóa khi tham gia giao thông của nhân dân nói chung và đặc biệt là đối tượng thanh, thiếu niên nói riêng.

Quyết định cũng nêu rõ, các phim chỉ được trình chiếu sau khi có giấy phép phổ biến của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về điện ảnh hoặc có quyết định phát sóng của Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Giám đốc Đài Phát thanh – Truyền hình cấp tỉnh. Liên hoan phim toàn quốc về An toàn giao thông năm 2021 chỉ được tổ chức khi tình hình dịch Covid-19 tại các địa phương đã được kiểm soát an toàn và phải tuân thủ theo các quy định về phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế ban hành. 

Bảo Minh

Xem thêm Phong cách thể thao