Kết nối với chúng tôi

Giáo dục Thể chất

Hội thảo “80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam (1943-2023) – Khởi nguồn và động lực phát triển”

Hội thảo “80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam – Khởi nguồn và động lực phát triển” nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương Văn hóa Việt Nam (1943-2023) được tổ chức hôm nay (27/2) tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội với mục đích khẳng định và phát huy những giá trị cốt lỗi của một văn kiện lịch sử – Đề cương về văn hóa Việt Nam, nghiên cứu quá trình vận dụng đường lối văn hóa của Đảng và thực tiễn đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng đất nước; tổng kết những thành tựu và phát triển nền văn hóa Việt Nam.

Hội thảo khoa học cấp quốc gia “80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam (1943-2023) – Khởi nguồn và động lực phát triển” đã chính thức khai mạc tại Hà Nội theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 63 điểm cầu ở các tỉnh, thành phố.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Thanh Tùng – TTXVN

Sự kiện do 4 cơ quan: Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội đồng Lý luận Trung ương và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về Văn hóa Việt Nam (1943-2023).

Đồng điều hành, chủ trì hội thảo có các Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Đoàn Minh Huấn.

Tham dự hội thảo còn có đại diện các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, đại diện lãnh đạo 63 tỉnh, thành; các Viện Nghiên cứu, cơ sở đào tạo; các chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học; đại diện các cơ quan báo chí, truyền thông…

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ chủ trì hội thảo. Ảnh: Thanh Tùng – TTXVN

Phiên khai mạc Hội thảo được Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tường thuật trực tiếp. Báo điện tử Tổ quốc phát trực tiếp toàn bộ chương trình hội thảo tại địa chỉ: http://toquoc.vn.

Hội thảo gồm hai phiên: Giá trị lý luận và thực tiễn của Đề cương về Văn hóa Việt Nam; Văn hóa, con người Việt Nam – Nền tảng tinh thần, động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Hội thảo nhằm cung cấp cho các nhà quản lý, các nhà khoa học, những người thực hành văn hóa nghệ thuật và các tầng lớp nhân dân những hiểu biết về ý nghĩa lịch sử, ý nghĩa thời đại, giá trị to lớn và tầm ảnh hưởng của Đề cương về Văn hóa Việt Nam trong 80 năm qua.

Qua đó, huy động sự tham gia của các cơ quan tham mưu, quản lý văn hóa và các nhà nghiên cứu văn hóa, các trí thức, văn nghệ sĩ, những người thực hành văn hóa trong cả nước nhằm làm rõ các giá trị của Đề cương về Văn hóa Việt Nam; quá trình vận dụng, phát huy giá trị của Đề cương về Văn hóa Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người hiện nay và trong tiến trình lịch sử; những thành tựu mà văn hóa Việt Nam đã đạt được dưới ánh sáng của bản Đề cương và đường lối văn hóa của Đảng.

Tại hội thảo, các đại biểu làm rõ các vấn đề cần bổ sung, hoàn thiện trong quá trình vận dụng giá trị của Đề cương trong thực tiễn xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm phát huy hiệu quả giá trị của văn kiện này vì mục tiêu phát triển văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Ban Tổ chức đã nhận được 1 báo cáo trung tâm và 173 bản tham luận của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nhà quản lý, nhà khoa học và những người trực tiếp làm văn hóa trong cả nước.

Trước khi diễn ra lễ khai mạc hội thảo, các đại biểu đã cùng cắt băng khai mạc triển lãm ảnh “Kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023).

VTV News sẽ tiếp tục cập thông tin về Hội thảo “80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam (1943-2023) – Khởi nguồn và động lực phát triển”.

Tổng hợp theo vtv.vn.

Xem thêm Giáo dục Thể chất