Kết nối với chúng tôi

Phong cách thể thao

Bộ VHTTDL thông tin về hồ sơ không đủ điều kiện xét Giải thưởng Hồ Chí Minh

Vụ trưởng Vụ Thi đua Khen thưởng (Bộ VHTTDL) Phùng Huy Cẩn, có văn bản số 2362/BVHTTDL-TĐKT trả lời thắc mắc của bạn đọc về hai trường hợp xét giải thưởng Hồ Chí Minh cho đạo diễn NSND Trần Văn Thủy và Đào Trọng Khánh.

Trong thời gian đăng danh sách các hồ sơ do Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về Văn học, nghệ thuật lĩnh vực Điện ảnh năm 2021 xét, đủ điều kiện trình Hội đồng cấp Nhà nước (từ ngày 17/6/2021 đến hết ngày 01/7/2021), Bộ VHTTDL nhận được ý kiến của bạn đọc Lê M. qua email đề nghị xem xét lại việc xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học, nghệ thuật đối với cụm tác phẩm phim do NSND Trần Văn Thủy và NSND Đào Trọng Khánh đăng ký xét tặng Giải thưởng.

Bộ VHTTDL thông tin về hồ sơ không đủ điều kiện xét Giải thưởng Hồ Chí Minh của NSND Trần Văn Thủy - Ảnh 1.
Đạo diễn, NSND Trần Văn Thủy

Công tác xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về Văn học, nghệ thuật lĩnh vực Điện ảnh năm 2021 được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 90/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 133/2018/NĐ-CP của Chính phủ. “Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về Văn học, nghệ thuật lĩnh vực Điện ảnh năm 2021 đã họp, xem xét thảo luận từng hồ sơ trên nguyên tắc công khai, khách quan, độc lập, dân chủ của từng thành viên và tiến hành bỏ phiếu kín, kiểm phiếu, công bố kết quả ngay tại phiên họp Hội đồng” – ông Phùng Huy Cẩn cho biết.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu bầu của các thành viên Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước lĩnh vực Điện ảnh, cụm tác phẩm phim tài liệu: “Những người dân quê tôi”,“Phản bội”,“Hà Nội trong mắt ai”,“Chuyện tử tế” và “Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai” do NSND Trần Văn Thủy đại diện làm hồ sơ đăng ký tác phẩm và cụm tác phẩm phim tài liệu: “Một thế kỷ-một đời người”, “Giọt nước giữa đại dương” do NSND Đào Trọng Khánh đại diện làm hồ sơ đăng ký tác phẩm không đạt đủ số phiếu đồng ý 80% của tổng số thành viên Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước có mặt tại cuộc họp, nên không đủ điều kiện trình Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” về văn học, nghệ thuật theo quy định tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 133/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Vì thế, các cụm tác phẩm này không đủ điều kiện trình Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” về văn học, nghệ thuật theo quy định tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 133/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Hà An

Xem thêm Phong cách thể thao