Kết nối với chúng tôi

Thời sự Thể thao

Lễ bàn giao nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Lễ bàn giao diễn ra trước sự chứng kiến của các Thứ trưởng: Tạ Quang Đông, Trịnh Thị Thủy, Hoàng Đạo Cương, Đoàn Văn Việt cùng đại diện Đảng uỷ, Công đoàn, Đoàn thanh niên Bộ VHTTDL; đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị trực thuộc Bộ. Tại buổi lễ, Nguyên Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện và Tân Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã ký biên bản bàn giao nhiệm vụ.

Phát biểu tại buổi lễ, Nguyên Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đã gửi lời chúc mừng cũng như bày tỏ sự tin tưởng đồng chí Nguyễn Văn Hùng sẽ thực hiện tốt công việc trên cương vị Bộ trưởng Bộ VHTTDL. Nguyên Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cũng bày tỏ cảm ơn đến các Thứ trưởng; Lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ VHTTDL đã hỗ trợ, giúp đỡ đắc lực cùng mình thực hiện nhiệm vụ, từ đó đạt được kết quả có tính nền tảng, tạo đà để triển khai các nhiệm vụ tiếp theo.

Là Bộ đa ngành, đa lĩnh vực, chính vì thế số lượng công việc rất nhiều, nhiệm vụ nặng nề, bởi vậy Nguyên Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện mong muốn đồng chí Nguyễn Văn Hùng sẽ tiếp tục giữ vững nề nếp, kỷ cương, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ và có được sự nhất trí cao trong Ban cán sự Đảng, tập thể lãnh đạo Bộ để chỉ đạo, lãnh đạo quyết liệt toàn diện các hoạt động của ngành nhằm thực hiện các chỉ đạo của Đảng, Chính phủ trong việc thực hiện các Chiến lược, Đề án đã được phê duyệt, đưa sự nghiệp Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Gia đình phát triển mạnh mẽ, đạt các mốc quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa cả nước.

Nguyên Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện tặng hoa chúc mừng Tân Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng tại Lễ bàn giao nhiệm vụ chiều ngày 14/4 .

Nhận bàn giao công việc từ Bộ trưởng tiền nhiệm Nguyễn Ngọc Thiện, Tân Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cũng cho rằng, bên cạnh những thuận lợi cơ bản và thành tựu mà nguyên Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện và các thế hệ lãnh đạo Bộ qua các thời kỳ đã dày công xây dựng sẽ giúp lãnh đạo Bộ VHTTDL ở nhiệm kỳ mới triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của ngành VHTTDL.

“Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và chiến lược phát triển kinh tế xã hội trong 10 năm. Chính vì vậy, Bộ VHTTDL sẽ phải định vị lại vị trí của mình trong mối tương quan ở các nội dung khác và phải có những chương trình hành động một cách cụ thể, xác thực, có trọng tâm trọng điểm xây dựng chiến lược Văn hóa Việt Nam theo hướng dễ làm, dễ nhớ, có sự phân công, phân nhiệm và mang tính khả thi cao” – Tân Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh.

Theo: tdtt.gov.vn

Xem thêm Thời sự Thể thao