Kết nối với chúng tôi
ngay-hoi-viec-lam-sinh-vien-hubt-2022-20221126162338 ngay-hoi-viec-lam-sinh-vien-hubt-2022-20221126162338

Giáo dục

Ngày hội việc làm sinh viên HUBT 2022

Ngày 26/11/2022, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ chức chương trình “Ngày hội việc làm sinh viên HUBT 2022” mang đến...