Kết nối với chúng tôi

Giáo dục Thể chất

Các bác sĩ Trung Quốc học được cách xác định nguy cơ tử vong bằng cách khám mắt

Sự khác biệt giữa tuổi sinh học của võng mạc và tuổi thực của một người là dấu hiệu của việc tăng nguy cơ tử vong. Bài báo tương ứng đã được đăng trên Tạp chí Nhãn khoa Anh.

Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy sức khỏe của mạng lưới các mạch máu nhỏ có thể là một chỉ số đáng tin cậy về sức khỏe tổng thể của hệ tuần hoàn và não. Vì vậy, các nhà khoa học đã sử dụng các thuật toán học máy để cố gắng dự đoán tuổi của một người từ tình trạng mắt của họ.

Cơ sở dữ liệu dựa trên 80.169 hình ảnh đáy mắt thu được trước đây từ 46.969 người trưởng thành từ 40 đến 69 tuổi trong một nghiên cứu lớn ở Anh. Kết quả là, thuật toán xác định tuổi của một người với độ chính xác trung bình lên đến ba năm. Đồng thời, khoảng cách giữa tuổi sinh học của võng mạc và tuổi thực có liên quan đến cái chết.

Tỷ lệ người có độ tuổi chênh lệch trên 3, 5 và 10 tuổi lần lượt là 51, 28 và 4,5%. Sự chênh lệch tuổi tác lớn làm tăng nguy cơ tử vong khoảng 50 phần trăm, và mỗi năm của khoảng cách chênh lệch làm tăng nguy cơ tử vong khoảng 2-3 phần trăm.

Các tác giả của công trình, Zhuoting Zhu từ Học viện Khoa học Y tế Trung Quốc ở Quảng Đông và các đồng nghiệp cho rằng khoảng cách giữa hai chỉ số này có thể được sử dụng cho mục đích chẩn đoán.

An Chi

Xem thêm Giáo dục Thể chất