Kết nối với chúng tôi

Thể thao

Ngành TDTT : Tích cực tăng cường các biện pháp phòng chống Covid-19

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ VHTTDL, Chỉ thị số 17/CĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố để phòng chống Covid-19, ngày 2/8, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Nguyễn Hồng Minh đã ký công văn số 1061/TCTDTT-VP yêu cầu các Vụ, đơn vị trực thuộc Tổng cục TDTT tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống Covid-19.

Theo đó, Tổng cục TDTT yêu cầu các Vụ, đơn vị trực thuộc tăng cường phổ biến, quán triệt thực hiện nghiêm Công Điện ngày 21 tháng 7 năm 2021 của Thường trực Ban Bí thư; các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế và các cơ quan chức năng trong việc triển khai phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là Kết luận số 07-KL/TW ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế- xã hội.

Người đứng đầu và công chức, viên chức, người lao động của các cơn quan, đơn vị cần nêu cao nhận thức, trách nhiệm trong việc thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Bộ VHTTDL về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác.

Tổng cục TDTT cũng yêu cầu các Vụ, đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc quy định về 5K của Bộ Y tế và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, thành phố nơi đơn vị đóng trụ sở. Đối với các đơn vị đang trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, yêu cầu Thủ trưởng đơn vị chủ động xây dựng, phê duyệt phương án làm việc trực tuyến, chỉ bố trí công chức, viên chức đến cơ quan làm việc trong trường hợp thực sự cần thiết.

Các đơn vị có trụ sở đóng trên địa bàn thành phố Hà Nội chấp hành tuyệt đối các quy định về giãn cách xã hội của UBND thành phố Hà Nội, không để công chức, viên chức và nhân viên di chuyển ra ngoài địa bàn thành phố trong thời gian giãn cách xã hội. Các trường hợp đến cơ quan làm việc phải đăng ký, được cấp có thẩm quyền phê duyệt danh sách để được cấp giấy tham gia giao thông trong thời gian giãn cách theo mẫu quy định của UBND thành phố Hà Nội.

Đối với các Trung tâm HLTTQG, Tổng cục TDTT yêu cầu tăng cường các biện pháp quản lý chặt chẽ đối với VĐV, HLV, thực hiện nghiêm các quy định về 5K trong quá trình tập huấn và sinh hoạt của VĐV tại Trung tâm; đồng thời tiến hành đăng ký với Sở Y tế địa phương để các công chức, viên chức, người lao động, VĐV, HLV sớm được tiêm vắc-xin phòng Covid-19.

Theo: tdtt.gov.vn

Xem thêm Thể thao