Kết nối với chúng tôi

Phong cách thể thao

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp phép khai quật khảo cổ tại 2 địa điểm mặt Nam Kinh Thành Huế

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 1742/QĐ-BVHTTDL cho phép Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế khai quật khảo cổ tại địa điểm Tả Pháo xưởng và Hữu Pháo xưởng ở mặt Nam Kinh Thành Huế thuộc cửa Thể Nhơn và cửa Quảng Đức, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thời gian khai quật từ ngày 02/6/2021 đến ngày 26/6/2021, trên diện tích 60m2. Chủ trì khai quật là ông Trần Đoàn Minh Hoàng, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.

Trong thời gian khai quật, cơ quan được cấp giấy phép cần chú ý bảo vệ địa tầng của di tích; có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hoá ở địa phương, không công bố kết luận chính thức khi chưa có sự thỏa thuận của cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa.

Những hiện vật thu được trong quá trình khai quật, phải được tạm lưu giữ tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế để bảo quản, tránh để hiện vật bị hư hỏng, thất lạc. Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế có trách nhiệm báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phương án bảo vệ và phát huy giá trị những hiện vật đó.

Sau khi kết thúc đợt khai quật, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phải có báo cáo sơ bộ và đề xuất phương án quản lý, bảo vệ khu vực đã khai quật trong thời gian chậm nhất 01 (một) tháng và báo cáo khoa học trong thời gian chậm nhất 01 (một) năm, gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Minh Phương

Xem thêm Phong cách thể thao