Kết nối với chúng tôi

#Khoanhkhacthethao

Ngọn đuốc SEA Games 32 được thắp lên tại Việt Nam

Việt Nam là quốc gia đầu tiên sau nước chủ nhà đón ngọn đuốc SEA Games 32.