Kết nối với chúng tôi

Đồng hành cùng SEA Games 31

Cùng nỗ lực vì một Sea Games đổi mới và hoà nhập

Phải đến 14 năm sau, kể từ khi đất nước thống nhất năm 1975 – đó là năm 1989 – chúng ta mới tái hội nhập...