Kết nối với chúng tôi

Giáo dục Thể chất

Năm học 2021-2022 yêu cầu các trường đại học không được tăng học phí

Thông tin từ Bộ GD&ĐT cho biết, đơn vị này đã yêu cầu tất cả cơ sở giáo dục phải công bố công khai chi phí đào tạo, mức thu học phí và khoản thu dịch vụ khác cho cả lộ trình, khóa học.

Gần đây, nhiều đại học đưa ra mức học phí năm học 2021-2022 cho sinh viên khóa mới với mức thu tăng vượt mực bình thường, thậm chí gấp đôi so với học phí hiện tại.

Cụ thể, Bộ GD&ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục đại học giữ ổn định mức học phí của năm học 2021 – 2022 như năm học 2020 – 2021 và tăng cường trách nhiệm giải trình trước người học về các mức thu.

Bên cạnh đó, Bộ đề nghị các ban ngành, UBND tỉnh, thành phố tăng cường công tác thẩm định, kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi, lộ trình tăng học phí (nếu có) đảm bảo đúng định mức kinh tế – kỹ thuật.

Bộ GD&ĐT cho biết thêm, các cơ sở giáo dục công lập thực hiện thu học phí theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP- quy định rõ khung, mức trần học phí đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư. Mức tăng học phí bình quân 10%/năm.

Đối với. các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục được tự chủ quyết định mức thu học phí trên cơ sở đảm bảo các điều kiện chất lượng đào tạo, không quy định khung, mức trần học phí.

Tuy nhiên, Bộ GD&ĐT yêu cầu tất cả cơ sở giáo dục phải công bố công khai chi phí đào tạo, mức thu học phí và khoản thu dịch vụ khác cho cả lộ trình, khóa học, từng năm học cùng với thông báo tuyển sinh và trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục.

Ngoài ra, một số trường đại học đang thực hiện đổi mới thí điểm cơ chế tự chủ, mức thu học phí căn cứ theo đề xuất của nhà trường. Và các trường đại học có trách nhiệm trích một phần nguồn thu học phí để hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Hiện nay, Bộ đang trình Chính phủ dự thảo nghị định mới thay thế Nghị định 86/2015/NĐ-CP về chính sách học phí. Dự thảo quy định của Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu cơ sở giáo dục trước khi tuyển sinh hoặc xét tuyển phải công bố, công khai mức thu học phí, chi phí đào tạo cho từng năm học, cấp học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, lộ trình tăng học phí (nếu có) cho từng năm học và dự kiến cho cả khóa học đối với giáo dục đại học.

Cơ sở giáo dục có trách nhiệm công khai, giải trình chi phí đào tạo, mức học phí, lộ trình tăng học phí cho từng năm học, cấp học, khóa học; công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng theo quy định; công khai chính sách miễn, giảm học phí và mức thu, miễn giảm học phí trong trường hợp xảy ra thiên tai, dịch họa.

Nhằm chia sẻ khó khăn góp phần giảm gánh nặng tài chính cũng như nỗi lo tăng học phí cho phụ huynh học sinh, tại dự thảo nghị định thay th, Bộ GD&ĐT cũng báo cáo Chính phủ xem xét cho phép giữ nguyên mức học phí năm học 2021-2022.

Đồng thời, dự thảo nghị định thay thế mở rộng các đối tượng được hưởng chế độ chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, bổ sung nhiều chính sách mới để đảm bảo cơ hội tiếp cận giáo dục của tất cả mọi đối tượng yếu thế trong xã hội, tập trung hỗ trợ học sinh vùng sâu, vùng xa, học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận giáo dục.

Bên cạnh các chính sách mới, các chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và các quy định khác tại Nghị định 86/2015/NĐ-CP vẫn được giữ nguyên cho giai đoạn từ năm học 2021 – 2022 về sau.

Hoàng Hà (T/h)

Xem thêm Giáo dục Thể chất