Kết nối với chúng tôi

Thể thao

Điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội Thể dục, thể thao các cấp

Theo kế hoạch, việc tổ chức Đại hội Thể dục, thể thao các cấp sẽ được tổ chức từ tháng 1/2021 và kết thúc vào ngày 30/6/2022, để tiến tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022.

Theo đó, tổng cục Thể dục – Thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) vừa có văn bản gửi Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội Thể dục, thể thao các cấp, nhằm bảo đảm an toàn, hiệu quả, đúng tiến độ và quy mô phù hợp với tình hình mới.

Theo kế hoạch, việc tổ chức Đại hội Thể dục, thể thao các cấp sẽ được tổ chức từ tháng 1/2021 và kết thúc vào ngày 30/6/2022, để tiến tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022.

Tuy nhiên, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Tổng cục Thể dục – Thể thao quyết định điều chỉnh thời gian các tỉnh, thành phố tổ chức xong Đại hội Thể dục, thể thao các cấp là trước ngày 30/9/2022. Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX dự kiến tổ chức vào tháng 11/2022, tại tỉnh Quảng Ninh.

P.V

Xem thêm Thể thao