Kết nối với chúng tôi

Thời sự Thể thao

Đại hội TDTT các cấp tỉnh Kiên Giang lần thứ IX: Dự kiến diễn ra từ tháng 3-2021 đến tháng 5-2022

Theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo đại hội, Đại hội TDTT các cấp tỉnh Kiên Giang lần thứ IX, năm 2021 – 2022 dự kiến được khởi động từ tháng 3-2021 đến tháng 5-2022.

4 năm một lần, Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) các cấp được sôi động tổ chức từ cấp cơ sở đến toàn quốc nhằm kiểm tra, đánh giá kết quả phát triển phong trào TDTT tại các địa phương. Theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo đại hội, Đại hội TDTT các cấp tỉnh Kiên Giang lần thứ IX, năm 2021 – 2022 dự kiến được khởi động từ tháng 3-2021 đến tháng 5-2022.

Theo đó, Đại hội TDTT cấp xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã), được khởi tranh từ tháng 3-2021 và dự kiến kết thúc trước ngày 31-7-2021. Ban Tổ chức Đại hội TDTT các huyện, thành phố chọn 01 xã tại địa phương làm điểm chỉ đạo tổ chức đại hội và mời các xã khác đến dự để rút kinh nghiệm. Đại hội TDTT cấp xã tổ chức thi đấu từ 5 môn thể thao trở lên, tập trung vào các môn thể thao được Nhân dân tại địa phương yêu thích; ưu tiên tổ chức các môn: Điền kinh, Bơi lội, Bóng đá, các môn thể thao dân tộc và trò chơi vận động dân gian phù hợp truyền thống của địa phương.

Đại hội TDTT các cấp tỉnh Kiên Giang lần thứ IX: Dự kiến diễn ra từ tháng 3-2021 đến tháng 5-2022 - Ảnh 1.
Lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Kiên Giang lần thứ VIII năm 2018 – Ảnh: Ngọc Thy

Sau khi hoàn thành việc tổ chức Đại hội TDTT cấp xã, Đại hội TDTT cấp huyện, thành phố (gọi chung là cấp huyện) diễn ra từ tháng 8-2021 và kết thúc trước ngày 28-02-2022. Ban Chỉ đạo Đại hội TDTT tỉnh Kiên Giang sẽ chọn 01 huyện (dự kiến là huyện Giồng Riềng) làm điểm chỉ đạo tổ chức đại hội vào tháng 8-2021. Đại hội TDTT cấp huyện tổ chức thi đấu từ 10 môn thể thao trở lên, trong đó có các môn: Điền kinh, Bơi lội, Bóng đá, Bóng chuyền và các môn thể thao được Nhân dân yêu thích. Tùy điều kiện cụ thể có thể tổ chức các môn thể thao dân tộc phù hợp truyền thống của địa phương.

Đối với Đại hội TDTT các sở, ban, ngành, đoàn thể, các lực lượng vũ trang cấp tỉnh và trường chuyên nghiệp: Tổ chức thi đấu từ 3 môn thể thao trở lên. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức đại hội gắn với Hội thao quốc phòng; Công an tỉnh tổ chức đại hội gắn với Hội khỏe Vì an ninh Tổ quốc; Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức gắn với Hội khỏe Phù Đổng. Các sở, ban, ngành, đoàn thể còn lại và các trường chuyên nghiệp, tùy vào quy mô phát triển phong trào ở đơn vị mà hưởng ứng Đại hội TDTT cấp tỉnh lần thứ IX năm 2022. Thời gian tổ chức từ tháng 7-2021 và kết thúc trước ngày 31-12-2021.

Đại hội TDTT tỉnh Kiên Giang lần thứ IX, diễn ra từ tháng 02 đến tháng 5-2022, tổ chức thi đấu từ 20 môn thể thao trở lên (Đại hội TDTT lần thứ VIII năm 2018 có 18 môn thể thao). Ban Chỉ đạo đại hội giao trách nhiệm Ban Tổ chức Đại hội TDTT tỉnh Kiên Giang lần thứ IX, năm 2021 – 2022 xác định cụ thể các môn thể thao ở đại hội cấp tỉnh.

Đại hội TDTT các cấp tỉnh Kiên Giang lần thứ IX: Dự kiến diễn ra từ tháng 3-2021 đến tháng 5-2022 - Ảnh 2.
Thi đấu môn Đẩy gậy tại Đại hội TDTT tỉnh – Ảnh: Ngọc Thy

Đại hội TDTT các cấp tỉnh Kiên Giang lần thứ IX, năm 2021-2022 là một trong những sự kiện văn hóa, thể thao chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; hưởng ứng Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 (ASEAN Para Games 11) năm 2021 tổ chức tại Việt Nam. Tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về lợi ích, vai trò của TDTT trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực của Nhân dân, góp phần đào tạo con người phát triển toàn diện.

Đại hội TDTT các cấp tập trung tổ chức hoạt động thi đấu TDTT quần chúng, gắn kết công tác tổ chức đại hội với việc đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; phấn đấu đạt 100% đơn vị cấp xã, cấp huyện tổ chức đại hội và tham gia Đại hội TDTT tỉnh Kiên Giang lần thứ IX năm 2022. Tăng cường và nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị TDTT; nâng cao năng lực quản lý, tổ chức và điều hành của đội ngũ cán bộ, huấn luyện viên, hướng dẫn viên, trọng tài ở các cấp. Tổ chức Đại hội TDTT các cấp thiết thực, hiệu quả; tích cực huy động các nguồn lực của xã hội đóng góp vào việc tổ chức đại hội; qua Đại hội TDTT các cấp đánh giá thực chất kết quả phát triển sự nghiệp TDTT của xã, phường, thị trấn và huyện, thành phố trong giai đoạn 2018-2022… Đồng thời, tập trung các nguồn lực của địa phương phát triển và nâng cao thành tích của lực lượng vận động viên các môn thể thao trọng điểm. Qua đó tuyển chọn vận động viên có thành tích tốt tại Đại hội TDTT cấp tỉnh chuẩn bị tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022./.

Theo Sở VHTT Kiên Giang

Xem thêm Thời sự Thể thao