Kết nối với chúng tôi

Thời sự Thể thao

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng gửi thư chúc mừng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Nhân kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống của ngành Văn hoá (28/8/1945-28/8/2022), đồng chí Nguyễn Văn Hùng – Uỷ viên BCH TW Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL đã gửi thư chúc mừng toàn thể cán bộ đã và đang công tác trong ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Website Ủy ban Olympic Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư của Bộ trưởng:

Kính gửi các thế hệ Lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch!

Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Truyền thống Ngành Văn hoá 28/8/1945 – 28/8/2022, thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, tôi thân ái gửi tới các thế hệ Lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, nghệ sỹ, diễn viên, người lao động Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch những tình cảm nồng ấm và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Các đồng chí thân mến!

Ngày 28/8/1945, Chính phủ Lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra Tuyên cáo thành lập nội các quốc gia với 12 Bộ, trong đó có Bộ Thông tin, Tuyên truyền. Để phù hợp với nhiệm vụ cách mạng trong từng thời kỳ, tổ chức, bộ máy của Bộ nhiều lần được sắp xếp lại thành: Bộ Văn hóa và Thông tin; Bộ Văn hóa; Bộ Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; Bộ Văn hóa, Thông tin và Thể thao; Bộ Văn hóa-Thông tin và từ 31/7/2007 đến nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Từ vị trí là một trong ba mặt trận trọng tâm (kinh tế – chính trị – văn hóa) tại Đề cương Văn hóa Việt Nam năm 1943, đến lời khẳng định của Bác Hồ kính yêu tại Hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ nhất năm 1946: “Văn hóa phải hướng dẫn quốc dân thực hiện độc lập, tự cường và tự chủ”, “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”, tới các Nghị quyết chuyên đề của Đảng về văn hóa, Nghị quyết Đại hội đảng toàn quốc, đặc biệt là Hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được tổ chức ngày 24/11/2021 nhân kỷ niệm 75 năm Bác Hồ tổ chức Hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ nhất đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc gắn với xây dựng con người Việt Nam.

77 năm hình thành và phát triển đã qua, được sự quan tâm, lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ và Chính phủ, tập thể cán bộ, công chức, viên chức, nghệ sỹ, diễn viên, người lao động Ngành Văn hóa luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân tin tưởng giao phó.

Kế tục và phát huy truyền thống của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, với phương châm “Quyết liệt hành động – Khát vọng cống hiến” của nhiệm kỳ, trong 8 tháng đầu năm 2022, toàn Ngành đã nỗ lực vượt khó, hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra. Tháng 3/2022, tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An – quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức phát động triển khai chủ đề công tác năm 2022 “Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ”. Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch, từ trạng thái “gần như đóng băng”, đã nhanh chóng phục hồi và phát triển mạnh mẽ. SEA Games 31 được tổ chức thành công hết sức tốt đẹp, quảng bá tới bạn bè quốc tế về hình ảnh một “Việt Nam an toàn, thân thiện, hiền hòa, mến khách, hội nhập và phát triển”. Đoàn thể thao Việt Nam đứng thứ nhất toàn đoàn, phá kỷ lục SEA Games về số lượng huy chương vàng. Thị trường du lịch mở cửa lại hoàn toàn từ 15/3/2022, đến tháng 7/2022 đã vượt chỉ tiêu về lượng khách nội địa, khách quốc tế tăng 9 lần so với cùng kỳ, thiết thực góp phần vào sự phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Những thành quả đó là kết tinh từ nỗ lực của toàn Ngành, dưới sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự chia sẻ, hỗ trợ của các Ban, Bộ, Ngành, địa phương, sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân. Đặc biệt, không thể thiếu vai trò, dấu ấn của mỗi cá nhân trong toàn Ngành.

Nhân dịp này, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự hỗ trợ của các Bộ, Ban, Ngành, địa phương đã dành cho Ngành trong chặng đường vừa qua.

Xin trân trọng tri ân các đồng chí, đồng nghiệp, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch qua các thời kỳ đã đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để rèn luyện, cống hiến vì sự phát triển không ngừng của Ngành và của đất nước. Tôi mong muốn và tin tưởng rằng, tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn Ngành sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống vẻ vang của Ngành, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm “mỗi cán bộ văn hóa tiêu biểu cho lối sống về văn hóa”, xứng đáng là lực lượng nòng cốt thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ “Chấn hưng và phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam” để “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”.

Chúc các đồng chí cùng gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Thân ái!

Nguyễn Văn Hùng

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG,

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Xem thêm Thời sự Thể thao