Kết nối với chúng tôi

Giáo dục Thể chất

Học sinh trường chuyên có thể học trước đại học

Đại học Quốc gia Hà Nội vừa ban hành Quy định cơ chế đặc thù trong tuyển sinh và đào tạo liên thông bậc trung học phổ thông và bậc đại học tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

Theo đó, học sinh THPT chuyên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) trúng tuyển vào bậc đại học tại ĐHQGHN có thể được miễn một số học phần đặc thù đã học nâng cao ở bậc THPT.

Thủ trưởng các đơn vị đào tạo đại học quy định học phần được miễn học đối với từng ngành đào tạo và từng đối tượng học sinh chuyên theo các tiêu chí: Môn học (được nâng cao) ở THPT tương đương với học phần ở bậc đại học hoặc môn học ở THPT đáp ứng chuẩn đầu ra của học phần ở bậc đại học. Căn cứ đề xuất của bộ môn chuyên môn, thủ trưởng các đơn vị đào tạo đại học quy định cách thức chuyển đổi kết quả đánh giá cho các học phần được miễn học tương ứng ở bậc đại học.

Ngày 8/1/2021, Ngô Quý Đăng vinh dự được nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Tùng – TTXVN

Quyết định cũng quy định học sinh THPT của ĐHQGHN và học sinh THPT chuyên trong cả nước bắt đầu từ kỳ 2 lớp 11 được đăng ký học tích lũy trước một số học phần thuộc ngành đào tạo đại học của ĐHQGHN nếu đảm bảo các điều kiện sau: Có kết quả học tập tối thiểu loại Giỏi trở lên ở năm học, kỳ học trước; Được Hiệu trưởng trường THPT học sinh đang theo học và đơn vị đào tạo đại học đồng ý bằng văn bản.

Thủ trưởng các đơn vị đào tạo đại học quy định học phần được miễn học đối với từng ngành đào tạo và từng đối tượng học sinh chuyên theo các tiêu chí: Môn học (được nâng cao) ở THPT tương đương với học phần ở bậc đại học hoặc môn học ở THPT đáp ứng chuẩn đầu ra của học phần ở bậc đại học. Căn cứ đề xuất của bộ môn chuyên môn, thủ trưởng các đơn vị đào tạo đại học quy định cách thức chuyển đổi kết quả đánh giá cho các học phần được miễn học tương ứng ở bậc đại học.

Quyết định cũng quy định học sinh THPT của ĐHQGHN và học sinh THPT chuyên trong cả nước bắt đầu từ kỳ 2 lớp 11 được đăng ký học tích lũy trước một số học phần thuộc ngành đào tạo đại học của ĐHQGHN nếu đảm bảo các điều kiện sau: Có kết quả học tập tối thiểu loại Giỏi trở lên ở năm học, kỳ học trước; Được Hiệu trưởng trường THPT học sinh đang theo học và đơn vị đào tạo đại học đồng ý bằng văn bản.

Báo Tin Tức

Nguồn www. Sao.Star

Xem thêm Giáo dục Thể chất