Kết nối với chúng tôi

Thể thao

Đảng ủy Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022

Sáng 17/1/2022, tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL; Tạ Quang Đông – Bí Thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ VHTTDL; Nguyễn Tuấn Linh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ VHTTD; Trịnh Thị Thủy – Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ VHTTDL; Hoàng Đạo Cương – Ủy viên Ban cán sự Đảng,Thứ trưởng Bộ VHTTDL, các đồng chí là ủy viên Ban thường vụ, Ủy viên ủy ban kiểm tra Đảng cùng các đại biểu là Bí thư, Phó Bí thư các Đảng bộ trực thuộc.

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL Nguyễn Tuấn Linh cho biết: năm 2021, trước nhiều khó khăn, nhất là ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, Đảng ủy Bộ VHTTDL luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương, phối hợp với Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên, các tổ chức đoàn thể quần chúng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, các mặt công tác xây dựng đảng đã được triển khai đồng bộ, toàn diện, bám sát điều kiện thực tiễn của Đảng bộ, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị và đạt nhiều kết quả tích cực.

Đảng ủy Bộ và các cấp ủy Đảng trực thuộc tiếp tục làm tốt công tác định hướng tuyên truyền và tổ chức tuyên truyền theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương; xây dựng và ban hành 45 văn bản để chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tuyên truyền, quán triệt tới toàn thể cán bộ, đảng viên về các sự kiện trọng đại của đất nước (Đại hội lần thứ XIII của Đảng, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026…)

Các tập thể, cá nhân được nhận Giấy khen của Đảng ủy Bộ

Các mặt công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức, quản lý, phát triển đảng viên; công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức chính trị – xã hội; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng… được triển khai thực hiện nghiêm túc với các kế hoạch, mục tiêu cụ thể.

Công tác học tập, quán triệt, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và các văn bản, nghị quyết của Trung ương và cấp ủy cấp trên được thực hiện nghiêm túc, bài bản và có chất lượng với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Công tác tổ chức xây dựng cơ sở đảng; quản lý và phát triển đảng viên được chú trọng và đi vào chiều sâu đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Bộ.

Đảng ủy Bộ đã phối hợp với Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện và hoàn thành thắng lợi 100% các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong chương trình công tác năm 2021 và các nhiệm vụ đột xuất phát sinh.

Báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại trong công tác xây dựng Đảng, đó là việc triển khai thực hiện một số nội dung trong chương trình công tác năm 2021 còn chậm, chưa đảm bảo tiến độ do thực hiện giãn cách phòng, chống dịch Covid 19. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng còn chưa thường xuyên dẫn đến một số cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ và thực hiện nghiêm túc. Việc thực hiện chế độ báo cáo của một số cấp ủy còn chưa đảm chưa đảm bảo yêu cầu và thời gian quy định.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự cơ bản nhất trí và đồng thuận với nội dung báo cáo tổng kết công tác năm 2021 của Đảng ủy Bộ. Cùng với đó, đã có nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận nhằm đánh giá, bổ sung những kết quả đã đạt được; phân tích, làm rõ những tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác  tổ chức xây dựng Đảng trong thời gian tới.

Năm 2022, dự báo tình hình sẽ còn nhiều khó khăn, đặc biệt là dịch bệnh Covid -19 vẫn còn diễn biến phức tạp, nhưng với tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo, Đảng bộ Bộ VHTTDL và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, đồng thời sẽ triển khai đồng bộ, toàn diện và có hiệu quả các mặt công tác, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng đã đề ra.

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng biểu dương những nỗ lực, cố gắng cũng như những kết quả đạt được trong công tác xây dựng đảng của Đảng bộ Bộ. Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, để công tác xây dựng Đảng đi vào thực chất và có chiều sâu, nhiệm vụ đặt ra là Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc cần phải quán triệt tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bắt đầu từ công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đến công tác kiểm tra giám sát; đồng thời cách tư duy, tiếp cận mới của Ban thường vụ cần phải bám sát các nguyên tắc về tổ chức và hoạt động của Đảng; cần phải căn cứ vào tình hình thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị để xác định công tác nào là then chốt, trọng tâm…

Toàn cảnh Hội nghị

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đề nghị: năm 2022 Đảng ủy Bộ VHTTDL cần xác định nhiệm vụ then chốt trong công tác xây dựng Đảng, trong đó phải bắt đầu từ việc nâng cao chất lượng tổ chức Đảng và chất lượng đảng viên; Kiện toàn Ban thường vụ Đảng, tham mưu cho lãnh đạo Bộ để sắp xếp lại tổ chức Đảng; Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát. Nhiệm vụ này vô cùng quan trọng và phải được đặt vào kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Bộ… Cùng với đó, chú trọng đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo sâu sát của Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết: Đảng ủy Bộ sẽ nêu cao tinh thần đoàn kết, bám sát các nguyên tắc xây dựng Đảng, trong đó trọng tâm là nguyên tắc tập trung dân chủ để làm tốt một số công tác đó là: tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tập trung chỉ đạo đổi mới và nâng cao chất lượng chi bộ, sinh hoạt chuyên đề theo đúng hướng dẫn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Chỉ đạo tổ chức đoàn thể, quần chúng thực hiện tốt kế hoạch công tác năm 2022. Lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động tham mưu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Bộ, ngành gắn với nhiệm vụ và 4 giải pháp trong kết luận tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc. Triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng các cấp trong Đảng Bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Cũng tại hội nghị, Đảng bộ Bộ VHTTDL đã trao tặng cờ thi đua, giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2021.

Bài, ảnh VD

Nguồn www.tdtt.gov.vn

Xem thêm Thể thao