Kết nối với chúng tôi

Thể thao

Trung tâm Doping và Y học thể thao: Chủ động trong công tác kiểm tra doping phục vụ SEA Games 31

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Trung tâm trong năm 2022 đó là chủ động trong công tác kiểm tra doping phục vụ SEA Games 31. Cụ thể, Trung tâm đã hoàn thành kế hoạch lấy mẫu kiểm tra doping trong và ngoài thi đấu. Bên cạnh đó, Trung tâm còn chú trọng đẩy mạnh công tác chuyên môn, phổ biến, tuyên truyền về phòng, chống doping trong hoạt động thể thao, phổ biến danh sách chất cấm, phương pháp cấm của tổ chức phòng, chống doping thế giới.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Nguyễn Danh Hoàng Việt

Năm 2022, Trung tâm doping và y học thể thao cũng xây dựng kế hoạch triển khai khám chữa bệnh và điều trị phục hồi chức năng cho VĐV và người tham gia hoạt động TDTT, triển khai hoạt động phòng xét nghiệm; Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy nhân sự và hoàn thành công tác đền bù giải phóng mặt bằng, sớm nghiệm thu công trình xây dựng trụ sở Trung tâm Doping và Y học thể thao. Riêng đối với nhiệm vụ triển khai hoạt động phòng xét nghiệm, Giám đốc Trung tâm Doping và Y học thể thao Nguyễn Văn Phú cho biết: để đẩy mạnh công tác của phòng xét nghiệm, Trung tâm sẽ tính toán, điều chỉnh nhân sự sao cho đảm bảo.

Trong năm 2022, Trung tâm Doping và Y học thể thao cũng đặt ra những nhiệm vụ trọng tâm khác gồm: chủ trì, tổ chức công tác kiểm tra doping tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX, phối hợp với các đơn vị phục vụ y tế tại Đại hội, tổ chức các lớp tập huấn về kiến thức phòng, chống doping và y học thể thao cho HLV, VĐV, cán bộ y tế tại các Trung tâm HLTTQG Hà Nội, Đà Nẵng, Tp Hồ Chí Minh, Cần Thơ. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng chống doping trên website của Trung tâm. Cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng kỹ thuật công nghệ về xét nghiệm doping đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm.

Dự thảo kế hoạch công tác năm 2022 của Trung tâm Doping và Y học thể thao đã nhận được sự đồng tình cũng như các ý kiến đóng góp từ đại diện các Vụ: Tổ chức Cán bộ, Kế hoạch Tài chính…, ông Nguyễn Văn Phú cho biết sẽ tiếp thu cũng như theo sát và phối hợp với các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai nhiệm vụ nhằm phát huy tốt nhất thế mạnh của Trung tâm. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Danh Hoàng Việt thống nhất về chủ trương đối với các nội dung kế hoạch công tác năm 2022 của Trung tâm Doping và Y học thể thao. Tuy nhiên, có một lưu ý đó chính là Trung tâm cần xác định lại đối tượng tập huấn cho phù hợp cùng với đó là việc chú trọng đến chất lượng tài liệu phục vụ tập huấn. Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Danh Hoàng Việt đề nghị Trung tâm tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu dự họp, rà soát kỹ lưỡng nội dung của kế hoạch để nhằm đạt được lộ trình giải quyết mọi vấn đề tồn đọng.

Nguồn www.tdtt.gov.vn

Xem thêm Thể thao