Kết nối với chúng tôi

tin tức

Tiến tới Giải báo chí Quốc Gia lần thứ XVI năm 2021

Hội đồng Giải báo chí Quốc Gia năm 2021 vừa ban hành Công văn số 01/HD-HĐGBCQG về hướng dẫn tuyển chọn tác phẩm báo chí xuất sắc dự Giải Báo chí Quốc Gia lần thứ XVI – năm 2021.

Theo điều lệ Giải Báo chí Quốc Gia (sửa đổi), cơ cấu Giải Báo chí Quốc Gia lần XVI – năm 2021 gồm 11 nhóm giải và giải đặc biệt, giải phụ do Hội đồng Giải báo chí xem xét.

Là tác phẩm đã được sử dụng từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2021 trên các phương tiện thông tin đại chúng. Những tác phẩm được sử dụng trong thời gian này đã được trao giải thưởng ở các cuộc thi của địa phương, ngành hoặc liên ngành Trung ương vẫn được quyền dự Giải báo chí Quốc gia, nhưng cần ghi rõ thông tin về cuộc thi, đơn vị tổ chức và mức giải.

Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XV – Năm 2020

Những tác phẩm đăng hoặc phát sóng nhiều kỳ, nếu những kỳ đầu được sử dụng trước ngày 01/01/2021 mà chưa tham dự Giải báo chí Quốc gia Lần thứ XV – Năm 2020 thì được gộp vào các kỳ sau (đăng từ 01/01/2021) để thành tác phẩm hoàn chỉnh tham dự Giải báo chí Quốc gia Lần thứ XVI – Năm 2021.

Theo hướng dẫn, các đơn vị sẽ lập Ban tuyển chọn và xét giải, trong đó Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố lập ban tuyển chọn từ 7 đến 9 người (riêng Hội Nhà báo Hà Nội và TP. HCM có thể nhiều hơn), tiếp nhận tác phẩm dự giải ở các Chi hội. Ban tuyển chọn gồm lãnh đạo Hội Nhà báo địa phương, Sở TT&TT, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, lãnh đạo các cơ quan báo chí, những nhà báo có chuyên môn cao, có uy tín ở địa phương.

Các thành viên Ban tuyển chọn cần có trình độ nghiệp vụ báo chí đủ để thẩm định tác phẩm báo chí, có kinh nghiệm tuyển chọn và điều kiện làm việc, tránh cơ cấu hình thức. Trưởng các Ban tuyển chọn do Thường vụ Hội Nhà báo tỉnh thành phố, liên chi hội và thư ký chi hội trực thuộc phối hợp với lãnh đạo các cơ quan báo chí chọn cử.

Đối với các Liên chi hội, Chi hội nhà báo trực thuộc Trung ương Hội lập Ban tuyển chọn, bao gồm đại diện cấp hội, đại diện lãnh đạo cơ quan báo chí và đại diện phóng viên, biên tập viên, để tuyển chọn tác phẩm gửi dự Giải Báo chí quốc gia.

Mỗi Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố chọn gửi 30 tác phẩm của 30 tác giả hoặc nhóm tác giả. (trong đó có ít nhất 3 – 5 tác phẩm của tác giả không phải là hội viên Hội Nhà báo Việt Nam). Riêng Hà Nội, TP Hồ Chí Minh chọn gửi 60 tác phẩm của 60 tác giả hoặc nhóm tác giả. Các Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng chọn gửi 40 tác phẩm của 40 tác giả hoặc nhóm tác giả.

Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XV – Năm 2020

Mỗi Liên chi hội trực thuộc Trung ương Hội chọn gửi 30 tác phẩm của 30 tác giả hoặc nhóm tác giả. Mỗi Chi hội nhà báo trực thuộc Trung ương Hội hoặc cơ quan báo chí chọn 10 tác phẩm của 10 tác giả hoặc nhóm tác giả (trong đó có ít nhất 2 tác phẩm của tác giả không phải là hội viên hoặc không phải phóng viên, biên tập viên trong cơ quan báo chí đó).

(Những nơi không có đủ số tác phẩm của tác giả không phải hội viên Hội Nhà báo Việt Nam theo quy định trên, không được lấy tác phẩm của hội viên để thay thế).

HƯỚNG DẪN TUYỂN CHỌN TÁC PHẨM BÁO CHÍ XUẤT SẮC

DỰ GIẢI BÁO CHÍ QUỐC GIA LẦN THỨ XVI – NĂM 2021

Theo Điều lệ Giải Báo chí Quốc gia  (sửa đổi), cơ cấu Giải Báo chí Quốc gia Lần thứ XVI – Năm 2021 gồm 11 nhóm giải và Giải Đặc biệt, Giải phụ do Hội đồng Giải xem xét, quyết định, như sau:

 1. Báo in, có 3 nhóm giải:
 2. Giải tin, bài phản ánh, phỏng vấn
 3. Giải xã luận, bình luận, chuyên luận
 4. Giải phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép
 5. Báo nói (Phát thanh), có 2 nhóm giải:
 6. Giải tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, chuyên luận, tọa đàm, chuyên đề, phát thanh tổng hợp
 7. Giải phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký
 8. Báo hình (Truyền hình), có 3 nhóm giải:
 9. Giải tin, phóng sự, ký sự
 10. Giải bình luận, giao lưu, tọa đàm
 11. Giải phim tài liệu truyền hình
 12. Báo điện tử, có 2 nhóm giải:
 13. Giải tin, bài phản ánh, phóng vấn, bình luận, tọa đàm, giao lưu trực tuyến
 14. Giải phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép
 15. Ảnh báo chí có 1 nhóm giải: Giải ảnh đơn, phóng sự ảnh,nhóm ảnh.

Giải Đặc biệt và Giải phụ: Hội động Giải xem xét quyết định, tùy tình hình cụ thể.

 1. Điều kiện dự Giải:
 2. Về tác giả:

  Là công dân Việt Nam, bao gồm các nhà báo chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp, có tác phẩm báo chí xuất sắc được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng (Báo in, đài phát thanh, đài truyền hình, báo điện tử…) do Bộ Văn hóa – Thông tin trước đây và nay là Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép. Tác giả dự giải không vi phạm về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật báo chí và luật pháp khác. Trường hợp nhiều người cùng thực hiện một tác phẩm thì giải sẽ trao cho nhóm tác giả (Lưu ý: Theo Điều lệ sửa đổi, số tác giả một nhóm tối đa là 05 người).

 • Về tác phẩm:

Là tác phẩm đã được sử dụng từ ngày 01 – 01 – 2021 đến 31 – 12 – 2021 trên các phương tiện thông tin đại chúng đã được nêu ở trên. Những tác phẩm được sử dụng trong thời gian nàyđã được trao các giải thưởng của địa phương, ngành hoặc liên ngành trung ương vẫn được quyền dự giải báo chí Quốc gia, nhưng cần ghi rõ thông tin về cuộc thi, đơn vị tổ chức và mức giải.

  Những tác phẩm đăng hoặc phát sóng nhiều kỳ, nếu những kỳ đầu được sử dụng trước ngày 01/01/2021 mà chưa tham dự giải Báo chí Quốc gia lần thứ XV – năm 2020 thì được gộp vào các kỳ sau (đăng từ 01/01/2021) để thành tác phẩm hoàn chỉnh tham dự Giải báo chí Quốc gia lần thứ XVI – Năm 2021.

Thời hạn gửi tác phẩm dự Giải về Trung ương Hội:

    Các đơn vị gửi tác phẩm về dự Giải chậm nhất đến ngày 15/03/2022 (Theo dấu Bưu điện). Địa chỉ nhận tác phẩm:

  Ban Thư ký Tổng hợp Giải Báo chí Quốc gia – Hội Nhà báo Việt Nam

Địa chỉ: 59 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Email: bannghiepvu.hnb@gmail.com

Điện thoại: 024.3935.1071

Ngoài bì ghi rõ: Dự Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVI – Năm 2021

 (Trích CV Hướng dẫn của Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia – Lần thứ XVI- 2021)

Xem thêm tin tức