Kết nối với chúng tôi

Thể thao

Hội nghị – Hội thảo Chuyển đổi số của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày 26/10/2022, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức “Hội nghị – Hội thảo Chuyển đổi số của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch”. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến tại Hà Nội và các điểm cầu trên cả nước. Thứ trưởng Bộ VHTTDL – Hoàng Đạo Cương, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Chuyển đổi số của Bộ VHTTDL chủ trì Hội thảo.

Lãnh đạo Bộ VHTTDL, Tổng cục TDTT tham dự Hội nghị – Hội thảo tại điểm cầu Hà Nội (Ảnh: QB)

Hội nghị – Hội thảo do Trung tâm Công nghệ Thông tin Bộ VHTTDL tổ chức với sự tham dự của hơn 120 đại biểu là đại diện các cơ quan thuộc Bộ VHTTDL, Bộ TTTT, các Bộ, Ban ngành, các Sở VHTTDL, Sở VHTT, Sở Du lịch thuộc 63 tỉnh, thành trong cả nước.

Với gần 40 tham luận của các đơn vị được gửi đến ở 3 lĩnh vực chính: (1) Số hóa tài nguyên ngành văn hóa, thể thao và du lịch (2) thể thao số và du lịch số (3) Chuyển đổi số góp phần quảng bá hình ảnh quốc gia, Hội thảo được các nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đánh giá cao, các bài tham luận có hàm lượng thông tin phong phú và hữu ích.

Đặc biệt, 13 tham luận của các đơn vị, địa phương được trình bày tại Hội nghị đều bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi vì vấn đề số hóa đã được Lãnh đạo Bộ VHTTDL quan tâm chỉ đạo từ rất sớm, ngay khi Chính phủ điện tử được triển khai. Riêng lĩnh vực TDTT có 2 tham luận về ứng dụng Công nghệ thông tin trong nghiên cứu khoa học và Chuyển đổi số trong lĩnh vực TDTT của Viện khoa học TDTT và Trung tâm Thông tin TDTT.

Các đại biểu ấn nút khai trương Hệ thống thông tin báo cáo Bộ VHTTDL (Ảnh: QB)

Tại Hội nghị, hội thảo, Ban tổ chức đã đưa ra cái nhìn toàn cảnh về quá trình chuyển đổi số của Bộ và những thành công bước đầu của việc triển khai chuyển đổi số.  Theo đó, trong một thời gian ngắn, các hoạt động chuyển đổi số trong ngành VHTTDL đã được triển khai thiết thực, hiệu quả, đặc biệt là trong các lĩnh vực du lịch, di sản, bảo tồn, bảo tàng…

Trên cơ sở kiến trúc Chính phủ điện tử phiên bản 2.0, các nền tảng số, hệ thống thông tin và dữ liệu số đã và đang được Bộ VHTTDL thực hiện đầu tư, từng bước hoàn thiện môi trường làm việc số cho người lao động thuộc Bộ. Các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, công chức, viên chức đã và đang từng bước chuyển đổi sang môi trường số. Các hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến kết nối hệ thống một cửa điện tử của Bộ; hệ thống thư điện tử; chữ ký số… đang được triển khai mạnh mẽ tại Bộ; đảm bảo an ninh, an toàn các hệ thống thông tin…

Phát biểu tại Hội nghị – Hội thảo, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh, công cuộc chuyển đổi số được xác định là một trong ba giải pháp đột phá chiến lược để xây dựng một Việt Nam hùng cường thịnh vượng để đến năm 2045 kỷ niệm tròn 100 năm thành lập nước, Việt Nam chúng ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao, điều này đã được kết tinh trí tuệ của toàn đảng, toàn dân ghi trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương cho biết, thời gian qua, việc chuyển đổi số quốc gia tại Bộ VHTTDL đạt được nhiều kết quả tích cực. Thứ nhất, nhận thức và hành động về chuyển đổi số của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có nhiều chuyển biến tích cực. Thứ hai là việc xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách được quan tâm chỉ đạo đáp ứng kịp thời nhu cầu chuyển đổi số và xây dựng chính phủ số của Bộ. Thứ ba là hạ tầng số được tăng cường đầu tư, tập trung triển khai các nền tảng số dùng chung cho ngành VHTTDL như nền tảng bảo tàng số, nền tảng số về quản trị và kinh doanh du lịch. Thứ tư, dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp được triển khai ngày càng hiệu quả, tăng mức độ hài lòng đối với các dịch vụ công ích. Thứ năm là công tác đảm bảo an toàn, an ninh luôn được chú trọng. Thứ sáu, nguồn lực dành cho chuyển đổi số được quan tâm, tăng cường, đặc biệt là kinh phí cho chuyển đổi số phục vụ công tác chuyên môn như triển khai các hệ thống ứng dụng, tạo lập cơ sở dữ liệu, duy trì vận hành, tuyên truyền và đào tạo đã tăng hàng năm.

Trong thời gian tới, Bộ có 3 dự án cốt lõi trong công tác chuyển đổi số. Đó là hệ thống xây dựng một nền tảng số theo trục dọc và xây dựng hạ tầng lưu giữ hệ thống máy chủ – được coi là “trái tim” về dữ liệu số của Bộ VHTTDL.

Toàn cảnh Hội nghị – Hội thảo diễn ra tại điểm cầu Hà Nội (Ảnh: QB)

Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan, Giám đốc Trung tâm CNTT, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của Bộ VHTTDL, với vai trò là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Bộ VHTTDL cũng cho biết: Nhằm phục vụ phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã có nhiều chỉ đạo liên quan tới chuyển đổi số của ngành đồng thời ký ban hành Chương trình Chuyển đổi số của Bộ VHTTDL đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 với mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của Bộ VHTTDL và hướng tới nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp; đổi mới hoạt động, sản xuất, dịch vụ của các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức trong lĩnh vực văn hóa, thể thao du lịch và gia đình; xây dựng phát triển văn hóa số, góp phần hình thành thế hệ công dân số cho tương lai hướng tới kinh tế số và xã hội số. Trung tâm CNTT luôn chủ động cập nhật tình hình, tham mưu cho Lãnh đạo Bộ về chiến lược, kế hoạch chuyển đổi số theo giai đoạn và kế hoạch chuyển đổi số hàng năm của Bộ, đồng thời Trung tâm luôn đồng hành, phối hợp và hỗ trợ các đơn vị thuộc Bộ trong quá trình triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số.

Trong khuôn khổ Hội nghị – Hội thảo, Ban tổ chức cũng khai trương Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ VHTTDL. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương; Thứ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Huy Dũng cùng các đại biểu đã bấm nút khai trương, chính thức đưa Hệ thống đi vào hoạt động. Đây là hệ thống thông tin thu thập, tổng hợp, phân tích số liệu báo cáo và cung cấp số liệu để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ kết nối tới Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ. Hệ thống được triển khai theo chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhằm ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý nhà nước về chế độ báo cáo của Bộ VHTTDL một cách thuận tiện, nhanh chóng. Hệ thống được triển khai cũng nhằm hỗ trợ các cơ quan, các đơn vị thuộc Bộ, các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 63 tỉnh, Thành phố thực hiện cập nhật, tổng hợp số liệu báo cáo thống kê theo các biểu mẫu của đơn vị trực tiếp trên phần mềm.

Vân Thùy

Xem thêm Thể thao