Kết nối với chúng tôi

Thể thao

Hãy nhóm lửa hồng từ trái tim, toàn tâm toàn ý hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mỗi cán bộ ngành VHTTDL

Đó chính là chỉ đạo, mong muốn của Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng khi nói về định hướng, phát triển của toàn ngành trong thời gian tới.

Theo đó, trong khuôn khổ Hội nghị sơ kết công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định: những người làm công tác văn hóa, thể thao và du lịch cần hiểu rõ nội hàm, những luận điểm cơ bản đã được chỉ ra trong Nghị quyết số 33 – NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; kết  luận 76 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW.

Để làm tốt việc này, thời gian tới toàn ngành đặc biệt quan tâm, đào tạo, hướng dẫn nâng cao trình độ chuyên môn tới đội ngũ cán bộ đang làm công tác VH,TT,DL từ Trung ương tới cơ sở. Tạo mọi điều kiện, khích lệ để mỗi cán bộ, hướng dẫn viên, cộng tác viên luôn thắp lên trong mình ngọn lửa hồng từ trái tim, luôn khát khao cống hiến, say mê với công việc, làm việc hiệu quả, đúng định hướng của toàn ngành. Có như vậy, công tác VH,TT,DL mới có sự phát triển đồng bộ, vững mạnh. Đồng thời, cùng chung tay tìm cách khắc phục, điều chỉnh những điểm “mờ” của ngành đang còn tồn tại.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng mong muốn mỗi cán bộ VHTTDL hãy nhóm lửa hồng từ trái tim, toàn tâm toàn ý hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết, lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến ngành VHTTDL. Chỉ trong chưa đầy 1 tháng, Thủ tướng Chỉnh phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách ngành đã dành 2 buổi làm việc với Bộ về công tác văn hóa và TDTT. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng dành thời gian trao đổi, giao nhiệm vụ cho Bộ trưởng. Những gợi ý, trăn trở của đồng chí Tổng Bí thư, những chỉ dẫn ân cần, là nguồn động lực để ngành tham mưu đúng hướng và kịp thời hơn, rõ nét hơn.

Với 5 điểm sáng của ngành VHTTDL đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021 (bao gồm: Chức năng quản lý nhà nước của bộ, của các Sở có sự đổi mới rõ nét; Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, chủ động tham mưu xây dựng chương trình hành động, kế hoạch tổ chức thực hiện theo hướng các kế hoạch chiến lược đều sát, đúng, đón nhận nhiều sự quan tâm của các cấp ủy đảng; Chuyển biến rõ nét trong tư duy, tiếp cận lĩnh vực VHTTDL; Làm rõ hơn chức năng quản lý nhà nước, phân định rõ về vấn đề phát triển sự nghiệp, bắt đầu tập trung chỉ đạo theo hướng quyết liệt hơn; Ngành VHTTDL cùng với Đảng, Nhà nước đã góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kép; Công tác tham mưu của ngành đã từng bước được  nâng cao chất lượng, trúng, sát  và kịp thời hơn), Bộ trưởng mong muốn tập thể cán bộ từ Trung ương tới cơ sở tiếp tục phát huy 5 điểm sáng này để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm mà toàn ngành hướng tới trong thời gian tới.

Riêng đối với lĩnh vực TDTT Bộ trưởng đề nghị Tổng cục TDTT trong thời gian tới cần phát triển theo hướng 1 trọng tâm, 3 đề án và 2 đột phá đó là: Tổng kết Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 1/12/2011 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT đến năm 2020), qua đó đề xuất Bộ Chính trị ban hành văn bản mới của Đảng về công tác TDTT trong tình hình mới. Cùng với đó, các đề án cần hướng tới thực hiện hiệu quả hơn đó là: Chiến lược phát triển TDTT đến năm 2030; Đề án tổng thể phát triển Thể lực và tầm vóc con người Việt Nam giai đoạn 2011 – 2030 và cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Hai nhiệm vụ quan trọng, đột phá mà ngành TDTT cần hướng tới là triển khai các hoạt động về Thể thao thành tích cao theo đúng kế hoạch và mỗi VĐV hãy mang trong mình sự quyết tâm cao nhất thi đấu tại các đấu trường quốc tế và giành vinh quang về cho Tổ quốc. Sân chơi quan trọng trước mắt là đấu trường Olympic Tokyo 2020; Phối hợp chặt chẽ cùng các địa phương, ban ngành có sự chuẩn bị tốt nhất về cơ sở vật chất, công tác chuyên môn cho SEA Games 31, ASEAN Para Games 11. Xây dựng các phương án tối ưu phù hợp với tình hình mới để đệ trình Chính Phủ phê duyệt, ban hành kế hoạch tổ chức sự kiện này đạt chất lượng, hiệu quả cao nhất.

Cùng với đó, Bộ trưởng cho rằng: khi xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu về đời sống tinh thần, nâng cao sức khỏe sẽ tăng cao và đi vào thực chất hơn. Nhiều doanh nghiệp, tổ chức kinh tế dành nhiều sự quan tâm, đầu tư tới công tác phát triển VH, TT,DL. Chính vì vậy, các thiết chế VH,TT tại cơ sở cần sớm được hoàn thiện, điều chỉnh kịp thời để phù hợp với tốc độ phát triển của xã hội. Đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa thì công tác này cần được ưu tiên hàng đầu.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho rằng với sự tham mưu đúng, trúng từ các đơn vị trực thuộc, các Sở ngành trên 63 tỉnh thành, cùng sự quyết tâm của tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành sẽ là lợi thế vững chắc để ngành VHTTDL tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ, hoàn thành xuất xuất sắc các nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới.

Theo: tdtt.gov.vn

Xem thêm Thể thao