Kết nối với chúng tôi

Thể thao

Bộ GD&ĐT yêu cầu nhà xuất bản giảm giá sách giáo khoa

Bộ GD&ĐT yêu cầu nhà xuất bản báo cáo kết quả rà soát, đánh giá và phương án giảm giá thành sách giáo khoa trước khi phát hành hoặc tái bản.

Trong chỉ thị mới nhất về sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo ở các cơ sở giáo dục phổ thông, Bộ GD&ĐT yêu cầu Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các nhà xuất bản có sách giáo khoa được phê duyệt báo cáo kết quả rà soát, đánh giá và phương án giảm giá thành sách trước khi phát hành hoặc tái bản.

Đồng thời, các nhà xuất bản tổ chức rà soát, đánh giá cụ thể việc in ấn, phát hành sách giáo khoa để tiết kiệm, giảm giá thành sách.

Nhà xuất bản được yêu cầu báo cáo phương án giảm giá thành sách giáo khoa trước khi phát hành hoặc tái bản.

Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục không vận động học sinh, hoặc cha mẹ học sinh, học viên mua xuất bản phẩm ngoài danh mục sách giáo khoa được Bộ phê duyệt và các địa phương lựa chọn dưới bất kỳ hình thức nào.

Các trường không thực hiện việc lập danh mục, đóng gói bộ sách giáo khoa kèm sách bài tập, sách tham khảo ngoài danh mục đã được phê duyệt. Các đơn vị cần bố trí nguồn kinh phí hợp lý để mua sách giáo khoa cho các thư viện trường học, tổ chức cho học sinh mượn sách giáo khoa để học tập.

Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT cần phối hợp với các ban, ngành liên quan tổ chức việc thanh tra, kiểm tra việc phát hành và sử dụng sách giáo khoa, sách bài tập, xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông; xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

VTC New

Nguồn Sao. Star

Xem thêm Thể thao