Ủy ban Olympic Việt Nam phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017

Ba tháng cuối năm 2017, UBOVN tiếp tục triển khai các hoạt động theo Kế hoạch công tác đã được Ban Thường vụ, Ban Chấp hành thông qua và các chương trình do IOC, OCA tài trợ. Để hoàn thành tốt những nhiệm vụ trên, 3 tháng cuối năm 2017, UBOVN cần triển khai thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm như sau: 

  1. Phương hướng:

UBOVN cùng với Tổng cục TDTT phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương, các Liên đoàn, Hiệp hội Thể thao quốc gia trong việc mở rộng và phát triển phong trào Thể dục thể thao, nâng cao trình độ một số môn thể thao trọng điểm của Việt Nam ngang tầm châu Á và thế giới.

– Hoàn thành tốt những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2017 và các nhiệm vụ khác được giao.

– Tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác với IOC, OCA, SEAGF, các Liên đoàn Thể thao Quốc tế, châu lục và khu vực Đông Nam Á, các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

  1. Nhiệm vụ trọng tâm:

Công tác đối ngoại và chuyên môn

– UBOVN tiếp tục củng cố và mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị về Thể thao, phong trào Olympic với các tổ chức Thể thao quốc tế cũng như các Uỷ ban ­Olympic Quốc gia và vùng lãnh thổ của khu vực, châu lục và thế giới

– Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kịp thời, cập nhật đầy đủ những

thông tin về các Đại hội Thể thao quốc tế, các chương trình hoạt động của IOC, OCA và SEAGF báo cáo lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, đồng gửi các cơ quan, Liên đoàn, Hiệp hội Thể thao quốc gia để triển khai thực hiện các công việc đạt hiệu quả cao.

– Liên hệ với IOC và OCA về việc cấp kinh phí tổ chức các chương trình, sự kiện năm 2017 của UBOVN, đặc biệt khai thác các học bổng Olympic Tokyo năm 2020 dành cho các vận động viên xuất sắc của Việt Nam (IOC đã đồng ý cấp cho Thể thao Việt Nam 8 suất học bổng Olympic).

– Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức, chuẩn bị chu đáo cho Đoàn Lãnh đạo tham dự Phiên họp Đại hội đồng Hiệp hội các Ủy ban Olympic quốc gia ANOC tại Cộng hòa Séc.

Công tác Tuyên truyền giáo dục và đào tạo Olympic

– Chuẩn bị tổ chức Khóa học quản lý Thể thao, Khóa học quản lý Thể thao nâng cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, Khóa học kỹ thuật dành cho Huấn luyện viên Bóng chuyền từ ngày 13 đến ngày 20 tháng 10 năm 2017;

– Tiếp tục tuyên truyền tư tưởng ­Olympic thông qua các hoạt động, chương trình Thể thao, Olympic Việt Nam và giáo dục Olympic.

  1. Công tác khác:

– Chuẩn bị công việc tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành UBOVN vào tháng 12 năm 2017;

– Phối hợp với các cơ quan, Liên đoàn, Hiệp hội Thể thao quốc gia tìm kiếm nguồn tài trợ để triển khai các hoạt động của UBOVN;

– Tiếp tục hoàn thành nhân sự Trưởng, Phó Trưởng ban, Ủy viên các Ban Chức năng UBOVN và Quy chế hoạt động của các Ban nhằm ổn định tổ chức bộ máy của UBOVN Khóa V.

III. Giải pháp, tổ chức thực hiện:

  1. Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Bộ VHTTDL về công tác Thể dục thể thao; quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, văn bản của Đảng, Chính phủ, chương trình công tác của Bộ, phối hợp với các tổ chức thành viên, các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao quốc gia trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
  2. Tăng cường và mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác về Thể thao, Olympic với các tổ chức Thể thao quốc tế, các Uỷ ban Olympic quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, tranh thủ sự ủng hộ của các tổ chức Thể thao quốc tế trong việc hỗ trợ, đào tạo các vận động viên trọng điểm, các môn thể thao trọng điểm và đào tạo cán bộ.
  3. Chủ động làm việc với IOC, OCA, SEAGF, Ban Tổ chức các Đại hội Thể thao quốc tế, cập nhật thông tin, báo cáo Lãnh đạo Bộ VHTTDL, thông báo các cơ quan, Liên đoàn, Hiệp hội Thể thao quốc gia để chuẩn bị lực lượng tham dự các Đại hội Thể thao quốc tế năm 2017.
  4. Phối hợp với các cơ quan báo chí, các đài phát thanh truyền hình trong cả nước triển khai mạnh mẽ hoạt động tuyên truyền giáo dục Olympic một cách rộng khắp; Phát hành các ấn phẩm, tài liệu, các chuyên đề về Thể thao, ­Olympic trên các phương tiện thông tin đại chúng; Làm một số sản phẩm để tuyên truyền về phong trào Olympic Việt Nam.

(Trích “Báo cáo Sơ kết công tác
9 tháng đầu năm và phương hướng,
nhiệm vụ và trọng tâm
3 tháng cuối năm 2017″ của UBOVN)