Phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực thực hiện thắng lợi của các mục tiêu của Ủy ban Olympic Việt Nam khóa V

Ngày 26 tháng 7 năm 2017 tại Hà Nội, Hội nghị Ban Thường vụ Ủy ban Olympic Việt Nam (UBOVN) lần thứ 2 Khóa V được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch UBOVN. Tham dự Hội nghị có 14 ủy viên Ban Thường vụ UBOVN, 13 ủy viên vắng mặt có lý do.
Tại Hội nghị, Ban Thường vụ đã nghe báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 của Ủy ban ­Olympic Việt Nam; Kế hoạch chuẩn bị tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 29 (SEA Games 29) tại ­Malaysia; Kế hoạch chuẩn bị và tham dự Đại hội Võ thuật và Trong nhà Châu Á lần thứ 5 (AIMAG 5) tại Turkmenistan; Công tác chuẩn bị tham dự Đại hội Thể thao Người ­khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 9 (ASEAN Para Games 9) tại Malaysia năm 2017.
Sau khi thảo luận và đóng góp ý kiến, Ban Thường vụ UBOVN lần thứ 2 Khóa V.
QUYẾT NGHỊ:
1. Nhất trí thông qua Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của UBOVN; Báo cáo về công tác chuẩn bị tham dự SEA Games 29, ASEAN Para Games 9, Đại hội Thể thao Võ thuật và Trong nhà Châu Á lần thứ 5.
2. Ủy ban Olympic Việt Nam, Tổng cục Thể dục Thể thao phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh hơn nữa phong trào rèn luyện thể thao trường học; Phát động Ngày bơi toàn quốc nhằm nâng cao sức khỏe mọi người, phòng chống đuối nước với thành phần nòng cốt là học sinh, sinh viên và lực lượng vũ trang; Xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày bơi toàn quốc đầu tiên vào mùa hè năm 2018; Tiếp tục đẩy mạnh phong trào Thể dục thể thao quần chúng.
3. Giao Văn phòng Ủy ban Olympic Việt Nam phối hợp với Tổng cục Thể dục Thể thao xây dựng chiến lược chuẩn bị lực lượng tham dự các Đại hội Thể thao quốc tế với từng mục tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ 2017-2020; Tích cực chuẩn bị lực lượng vận động viên nhằm đạt thành tích cao tại SEA Games 2019, ASIAD 18 và Olympic Tokyo 2020; Tập trung chuẩn bị tốt cho Đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu tại ba Đại hội quốc tế năm 2017: SEA Games 29, ASEAN Para Games 9 và AIMAG 5.
4. Đẩy mạnh công tác truyền thông về phong trào Olympic và các hoạt động về Thể thao Việt Nam trên các sản phẩm, tạp chí, truyền hình và các loại hình hoạt động khác cũng như những chính sách hạn chế tối đa những tiêu cực trong thể thao góp phần tạo nên môi trường sống lành mạnh trong toàn xã hội. Nghiên cứu xuất bản ấn phẩm riêng của Olympic.
5. Nhất trí để ông Mai Trung Tín, Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Việt Nam Khóa III thay ông Lê Quốc Ân, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Khóa II, tham gia Ban Chấp hành UBOVN Khóa V.
Hội nghị Ban Thường vụ UBOVN lần thứ 2 Khóa V kêu gọi các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên của Thể thao và phong trào Olympic Việt Nam tăng cường và phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2017 của UBOVN đã đề ra.

PV