GIÁO DỤC

Trường trung học cơ sở Mỹ Đình II

Không nguy nga, lỗng lẫy như các trường học khác trong khu vực nội thành Hà Nội, ngôi trường nhỏ THCS Mỹ Đình II

Trường THCS Ngô Gia Tự - Ngôi trường phát triển toàn diện

Vinh dự được mang tên người chiến sĩ Cộng sản lỗi lạc của Cách mạng Việt Nam Ngô Gia Tự, gần 18 năm qua

Trường THCS Nguyễn Trãi - Chìa khóa thành công của trường THCS NGUYỄN TRÃI

Là ngôi trường có bề dày truyền thống hơn 50 năm xây dựng và trưởng thành