Cuộc thi sáng tác ca khúc dành cho tuổi trẻ

Âm nhạc giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống của tuổi trẻ. Âm nhạc góp phần bồi đắp tâm hồn, lòng nhân ái và giúp các em phát triển toàn diện. Ở Việt Nam, thanh thiếu niên chiếm 1/3 số lượng dân cư, nên rất cần có sự quan tâm đặc biệt. Hiện nay chúng ta đang rất thiếu những ca khúc trong sáng, lành mạnh và hấp dẫn thanh, thiếu niên. Với việc tổ chức cuộc thi này, hy vọng sẽ có đông đảo các nhạc sĩ chuyên và không chuyên quan tâm và sáng tác nhiều tác phẩm hay dành cho lứa tuổi đặc biệt này.

PV